Hay - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Hay

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Dễ hiểu.
- Hay.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tập trung vào không thì không học được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.