Nên Học - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nên Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng.
- Dịch vụ.
- Cơ sở vật chất.

Điểm cần cải thiện

- Giảm giá học phí.
- Tăng thời gian học.
- Mở căn-tin.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên học.
- Tận dụng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.