Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng - Khóa học Giao dịch viên và kỹ năng tuyển dụng | Edu2Review

Khóa học Giao dịch viên và kỹ năng tuyển dụng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tuyển dụng

Thời lượng

10 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Đào tạo kỹ năng cơ bản của một giao dịch viên, hiểu được các quy trình, thao tác; các nội dung cần thiết trong ứng xử với khách hàng, xử lý tình huống
  • Nắm được kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ huy động vốn, kế toán tín dụng, thu đổi ngoại tệ, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ
  • Có kỹ năng tham gia tuyển dụng

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Ứng xử với khách hàng trong giao dịch

Phần 3: Một số nghiệp vụ chủ yếu

Phần 4: Một số kiểm soát an toàn hạn chế rủi ro trong giao dịch

Phần 5: Nắm vững các lợi thế sản phẩm của ngân hàng

Phần 6: Trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia NHNN, NHTM

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá