Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng
   Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng
   Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng
   Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   9 khóa học

   Thẩm định dự án và phân tích khách hàng

   Nghiệp vụ khác
   10 buổi
   Nghiệp vụ khác
   10 buổi

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá, thu nạp những thông tin về hoạt động tài chính của các doanh nghiệp
   • Cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn về đọc, lập và phân tích các báo cáo tài chính của các DN.
   • Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng thẩm định dự án
   • Nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế và những xung đột trong quá trình thẩm định dự án

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp

   Phần 2: Thẩm định dự án

   Tư vấn

   Thanh toán quốc tế

   Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
   10 buổi
   Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
   10 buổi

   Mục tiêu khóa học

   • Cung cấp kiến thức chuyên sâu; cập nhật các văn bản pháp lý sử dụng trong thanh toán quốc tế
   • Đáp ứng nhu cầu cập nhật, tổng hợp kiến thức về một số phương thức thanh toán quốc tế thông dụng cũng như các sản phẩm tài trợ chuyên biệt của ngân hàng trong thương mại quốc tế.
   • Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực nghiệp vụ trong lĩnh vực thanh toán quốc tế

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Cơ sở pháp lý trong thanh toán quốc tế

   Phần 2: Phương thức thanh toán quốc tế và sản phẩm tài trợ chuyên biệt trong thương mại quốc tế

   Phần 3: Các nguyên tắc chủ yếu trong kỹ năng tạo lập và kiểm tra chứng từ theo thông lệ quốc tế

   Phần 4: case studies

   Tư vấn

   Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   13 buổi
   Kế toán - kiểm toán
   13 buổi

   Mục tiêu khóa học

   • Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán, các bước trong chu trình kế toán, phương pháp kế toán các nghiệp vụ cơ bản
   • Vận dụng kiến thức đã học để có thể thực hiện một số công việc kế toán trong thực tế, bước đầu hiểu được những nội dung cơ bản trên BCTC của doanh nghiệp.
   • Khóa học cũng trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá, thu nạp những thông tin về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
   • Cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn về đọc, lập, và phân tích các báo cáo tài chính.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Kế toán tài chính

   Phần 2: Phân tích tài chính

   Tư vấn

   Kế toán tổng hợp

   Kế toán - kiểm toán
   8 buổi
   Kế toán - kiểm toán
   8 buổi

   Mục tiêu khóa học

   Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp kế toán ho các khoản mục tài sản và nguồn vốn cơ bản của một doanh nghiệp. Ngoài ra khóa học còn trang bị cho người học kỹ năng cơ bản trong việc lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính đơn lẻ của một doanh nghiệp.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Kế toán tiền, các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác

   Phần 2: Kế toán Hàng tồn kho

   Phần 3: Kế toán CFSX và thành phẩm

   Phần 4: Kế toán Tài sản cố định và BĐS đầu tư

   Phần 5: Kế toán nợ phải trả

   Phần 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

   Phần 7: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

   Phần 8: Kế toán sửa chữa các sai sót kế toán

   Tư vấn

   Giao dịch viên và kỹ năng tuyển dụng

   Tuyển dụng
   10 buổi
   Tuyển dụng
   10 buổi

   Mục tiêu khóa học

   • Đào tạo kỹ năng cơ bản của một giao dịch viên, hiểu được các quy trình, thao tác; các nội dung cần thiết trong ứng xử với khách hàng, xử lý tình huống
   • Nắm được kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ huy động vốn, kế toán tín dụng, thu đổi ngoại tệ, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ
   • Có kỹ năng tham gia tuyển dụng

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Tổng quan

   Phần 2: Ứng xử với khách hàng trong giao dịch

   Phần 3: Một số nghiệp vụ chủ yếu

   Phần 4: Một số kiểm soát an toàn hạn chế rủi ro trong giao dịch

   Phần 5: Nắm vững các lợi thế sản phẩm của ngân hàng

   Phần 6: Trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia NHNN, NHTM

   Tư vấn

   Kế toán giao dịch ngân hàng thương mại

   Kế toán - kiểm toán
   6 buổi
   Kế toán - kiểm toán
   6 buổi

   Mục tiêu đào tạo

   • Nắm được các vấn đề tổng quan về kế toán ngân hàng
   • Hiểu được cách thức tổ chức lao động kế toán trong các mô hình giao dịch khác nhau
   • Vận dụng các nguyên lý kế toán cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ kế toán giao dịch trong ngân hàng.
   • Có khả năng xử lí tình huống trong giao dịch với khách hàng.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

   Phần 2: Các nghiệp vụ kế toán giao dịch trong ngân hàng

   Phần 3: Xử lí các tình huống trong kế toán giao dịch

   Tư vấn

   Các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản

   Nghiệp vụ Ngân hàng
   2.5 tháng
   Nghiệp vụ Ngân hàng
   2.5 tháng

   Mục tiêu khóa học

   • Cung cấp những kiến thức tổng quan về tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.
   • Hiểu và thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại thông qua các học phần chuyên ngành như: Tín dụng ngân hàng, kế toán ngân hàng...
   • Giúp người học phát triển năng lực phân tích, tư duy trong kinh tế tài chính ngân hàng từ đó có thể đảm đương được vị trí công tác trong ngành tài chính ngân hàng.

   Nội dung chương trình

   Học phần 1: Tiền tệ - Ngân hàng

   Học phần 2: Kế toán tài chính

   Học phần 3: Phân tích tài chính

   Học phần 4: Thẩm định dự án

   Học phần 5: Kế toán ngân hàng

   Học phần 6: Tín dụng ngân hàng

   Học phần 7: Thanh toán quốc tế

   Tư vấn

   Kế toán ngân hàng

   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi
   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi

   Mục tiêu đào tạo

   Khóa đào tạo này xây dựng nhằm giúp cho người học:

   • Nắm được các vấn đề tổng quan về kế toán ngân hàng
   • Hiểu được nội dung, cách thức tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng
   • Vận dụng các nguyên lí kế toán để phản ánh, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại như
   • Có khả năng xử lí tình huống trong giao dịch với khách hàng.
   • Nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

   Phần 2: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng

   Tư vấn

   Tín dụng ngân hàng

   Nghiệp vụ Ngân hàng
   12 buổi
   Nghiệp vụ Ngân hàng
   12 buổi

   Mục tiêu khóa học

   • Giúp người học có thể tổng hợp phân tích đánh giá để lựa chọn khách hàng vay vốn thích hợp với ngân hàng;
   • Có khả năng nhận định nguyên nhân, nhu cầu vay vốn của khách hàng để tổ chức cấp tín dụng phù hợp.
   • Cung cấp kiến thức cần thiết về các sản phẩm tín dụng và kĩ thuật cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng để người học có khả năng tổ chức cung ứng tín dụng cho các khách hàng vay vốn.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Khái quát hoạt động tín dụng và giới thiệu quy trình tín dụng

   Phần 2: Phân tích tín dụng

   Phần 3: Bảo đảm tín dụng

   Phần 4: Cho vay khách hàng cá nhân

   Phần 5: Cho vay khách hàng doanh nghiệp

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

   Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng chuyên đào tạo các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ. Nơi địa chỉ uy tín dành cho học viên Hà Nội cũng như cả nước.

   Vị trí chức năng

   • Vị trí: Trung tâm Đào tạo - Bồi d­ưỡng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Ngân hàng.
   • Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện phát triển đào tạo - bồi d­ưỡng ngắn hạn và theo chuyên đề đáp ứng nhu cầu xã hội. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng.

   Đào tạo những khóa học kĩ năng và chuyên môn chất lượng cao

   Đào tạo những khóa học kĩ năng và chuyên môn chất lượng cao

   Nguồn: Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

   *Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay