Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng - Khóa học Kế toán giao dịch ngân hàng thương mại | Edu2Review

Khóa học Kế toán giao dịch ngân hàng thương mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Nắm được các vấn đề tổng quan về kế toán ngân hàng
  • Hiểu được cách thức tổ chức lao động kế toán trong các mô hình giao dịch khác nhau
  • Vận dụng các nguyên lý kế toán cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ kế toán giao dịch trong ngân hàng.
  • Có khả năng xử lí tình huống trong giao dịch với khách hàng.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

Phần 2: Các nghiệp vụ kế toán giao dịch trong ngân hàng

Phần 3: Xử lí các tình huống trong kế toán giao dịch

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá