Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng - Khóa học Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

13 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Nắm được những vấn đề cơ bản về kế toán, các bước trong chu trình kế toán, phương pháp kế toán các nghiệp vụ cơ bản
  • Vận dụng kiến thức đã học để có thể thực hiện một số công việc kế toán trong thực tế, bước đầu hiểu được những nội dung cơ bản trên BCTC của doanh nghiệp.
  • Khóa học cũng trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá, thu nạp những thông tin về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  • Cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn về đọc, lập, và phân tích các báo cáo tài chính.

Nội dung chương trình

Phần 1: Kế toán tài chính

Phần 2: Phân tích tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá