Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng - Khóa học Thanh toán quốc tế | Edu2Review

Khóa học Thanh toán quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Thời lượng

10 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Cung cấp kiến thức chuyên sâu; cập nhật các văn bản pháp lý sử dụng trong thanh toán quốc tế
  • Đáp ứng nhu cầu cập nhật, tổng hợp kiến thức về một số phương thức thanh toán quốc tế thông dụng cũng như các sản phẩm tài trợ chuyên biệt của ngân hàng trong thương mại quốc tế.
  • Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực nghiệp vụ trong lĩnh vực thanh toán quốc tế

Nội dung chương trình

Phần 1: Cơ sở pháp lý trong thanh toán quốc tế

Phần 2: Phương thức thanh toán quốc tế và sản phẩm tài trợ chuyên biệt trong thương mại quốc tế

Phần 3: Các nguyên tắc chủ yếu trong kỹ năng tạo lập và kiểm tra chứng từ theo thông lệ quốc tế

Phần 4: case studies

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá