Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Bố trí công việc & phân công nhân viên | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Bố trí công việc & phân công nhân viên

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Lợi ích từ khóa học

Hiểu và vận dụng được:

  • Cơ sở khoa học của việc phân công nhân viên
  • Cách xây dựng các quy trình công việc
  • Kỹ thuật phân công nhân viên
  • Cách thức xây dựng hồ sơ giao việc
  • Cách thức giao mục tiêu công việc, lập bản mô tả công việc, lập tiêu chí đánh giá nhân viên

Đối tượng tham dự

– Các cấp quản lý trong doanh nghiệp

– Đội trưởng, ca trưởng, tổ trưởng

– Thành viên phụ trách tổ chức, nhân sự, lao động trong doanh nghiệp