Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Bố trí công việc & phân công nhân viên | Edu2Review

Khóa học Bố trí công việc & phân công nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

6 buổi

Lợi ích từ khóa học

Hiểu và vận dụng được:

  • Cơ sở khoa học của việc phân công nhân viên
  • Cách xây dựng các quy trình công việc
  • Kỹ thuật phân công nhân viên
  • Cách thức xây dựng hồ sơ giao việc
  • Cách thức giao mục tiêu công việc, lập bản mô tả công việc, lập tiêu chí đánh giá nhân viên

Đối tượng tham dự

– Các cấp quản lý trong doanh nghiệp

– Đội trưởng, ca trưởng, tổ trưởng

– Thành viên phụ trách tổ chức, nhân sự, lao động trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá