Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Quản lý kết quả công việc – KPI

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khóa học

 • Hiểu và vận dụng được kỹ thuật xây dựng hệ thống KPI trong doanh nghiệp
 • Phân tích và nắm được cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống KPI hiệu quả
 • Sử dụng hệ thống KPI để phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • Có cái nhìn định hướng về kết quả công việc của nhân viên, từ đó có đánh giá khoa học, công bằng

Nội dung khóa học

 • Phân tích nguyên nhân không thành công của cách đánh giá kết quả công việc lâu nay tại nhiều doanh nghiệp
 • Những mấu chốt cơ bản để thiết lập hệ thống quản lý kết quả công việc
 • Cách tiếp cận KPI tốt nhất để chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp
 • Cách thiết lập KPI
 • Cách phản hồi kết quả công việc
 • Phát triển nguồn nhân lực dựa trên quản lý kết quả công việc

Đối tượng học viên

– Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp

– Ban tổng giám đốc, hội đồng thành viên

– Giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự

– Cán bộ thuộc diện quy hoạch lên quản lý cấp trung trở lên

– Cấp quản lý từ tổ trưởng trở lên

– Các chuyên viên nhân sự, hoặc anh chị đang có định hướng nghề nghiệp theo ngành nhân sự

Nhận tư vấn

Kỹ năng quản lý kho

Nghiệp vụ quản lý kho
6 buổi

Kỹ năng quản lý kho

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khoá học

 • Nguyên tắc trong quản lý kho hàng
 • Có kiến thức và phương pháp thực hiện tổ chức, giám sát, quản lý tốt kho hàng
 • Đạt được kết quả, làm việc một cách khoa học trong sắp xếp, xuất – nhập, bảo quản tốt hàng hóa trong kho
 • Bảo đảm an toàn kho hàng, an toàn về lao động và vệ sinh môi trường

Nội dung chính của khoá học

 • Các nguyên tắc trong quản lý kho, định vị và sắp xếp hàng hóa trong kho
 • Quản lý xuất- nhập hàng hóa
 • Quản lý bảo quản hàng hóa
 • Tổ chức quản lý sổ sách, dữ liệu thông tin của kho
 • Phương cách nhận dạng, kiểm soát hàng hóa trong kho
 • Tổ chức an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong kho. Ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp khi làm việc tại kho

Đối tượng tham dự

– Các nhà quản lý cấp cơ sở và cấp trung trong doanh nghiệp, các thủ kho, phụ kho

– Các thành viên liên quan đến hoạt động kho hàng, chuỗi cung ứng

Nhận tư vấn

Lập kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh
6 buổi

Lập kế hoạch kinh doanh

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khoá học

 • Hiểu và vận dụng được kỹ thuật thiết lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Phân tích và có cái nhìn toàn diện về kế hoạch kinh doanh đã lập ra, từ đó có đánh giá sâu sắc hơn và giảm thiểu tối đa rủi ro cho toàn bộ kế hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả của bản kế hoạch lập ra
 • Phát triển doanh nghiệp theo đúng định hướng mục tiêu đã đặt ra với nguồn lực tối ưu nhất
 • Chủ động sáng tạo, phát triển ý tưởng kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp lựa chọn tối ưu

Nội dung khóa học

 1. Khái quát về Kế hoạch kinh doanh
 2. Công việc kinh doanh
 3. Kế hoạch truyền thông, tiêu thụ
 4. Kế hoạch sản xuất, cung ứng
 5. Kế hoạch tài chính

Đối tượng tham dự

– Những chủ doanh nghiệp trong tương lai

– Những chủ doanh nghiệp hiện tại

– Các cấp quản lý trong doanh nghiệp

–Thành viên trực thuộc phòng kế hoạch kinh doanh

Nhận tư vấn

Kỹ năng quản lý cơ bản

Quản lý & lãnh đạo
10 buổi

Kỹ năng quản lý cơ bản

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

10 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khoá học

 • Thiết lập kế hoạch công việc và tổ chức thực hiện công việc
 • Thể hiện đúng vị thế quản lý và chủ động trong tác nghiệp điều hành công việc
 • Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp
 • Tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ đơn vị
 • Gầy dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng thực thi mục tiêu công việc

Nội dung khóa học

 1. Hoạch định và tổ chức công việc
 2. Kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc
 3. Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
 4. Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp/ giám đốc công ty
 • Các thành viên trong ban biám đốc, hội đồng quản trị
 • Trưởng các phòng ban/ đơn vị chức năng/ xưởng sản xuất
 • Tổ trưởng, nhóm trưởng, trưởng ca
 • Nhân viên thuộc diện quy hoạch cấp quản lý
Nhận tư vấn

CEO chuyên sâu

Quản lý & lãnh đạo
24 buổi

CEO chuyên sâu

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Khoá học “CEO chuyên sâu” với nhiều công cụ quản lý thiết thực, đậm tính ứng dụng, học viên sẽ dễ dàng vận dụng điều hành Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong hoạt động và vươn đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đối tượng dự học

– Các CEO, các Chủ doanh nghiệp

– Các thành viên trong ban tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp

– Các nhân sự được quy hoạch để đảm đương nhiệm vụ CEO

Nhận tư vấn

Bố trí công việc & phân công nhân viên

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khóa học

Hiểu và vận dụng được:

 • Cơ sở khoa học của việc phân công nhân viên
 • Cách xây dựng các quy trình công việc
 • Kỹ thuật phân công nhân viên
 • Cách thức xây dựng hồ sơ giao việc
 • Cách thức giao mục tiêu công việc, lập bản mô tả công việc, lập tiêu chí đánh giá nhân viên

Đối tượng tham dự

– Các cấp quản lý trong doanh nghiệp

– Đội trưởng, ca trưởng, tổ trưởng

– Thành viên phụ trách tổ chức, nhân sự, lao động trong doanh nghiệp

Nhận tư vấn

Kỹ năng quản lý sản xuất

Kế hoạch sản xuất
6 buổi

Kỹ năng quản lý sản xuất

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khóa học

Hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản lý sản xuất, chỉ đạo và giám sát sản xuất
 • Hệ thống hóa các hoạt động thực tiễn của các vị trí quản lý sản xuất tại đơn vị, nhìn nhận các điểm mạnh/ yếu trong quản lý sản xuất để có những điều chỉnh phù hợp và cải tiến
 • Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chu toàn chức năng của nhà quản lý sản xuất, đặc biệt về hoạch định và tổ chức thực hiện công việc trong bộ phận, tổ, nhóm
 • Chủ động các giải pháp quản lý để tạo sự gắn kết và phối hợp các thành viên trong đơn vị cùng hướng về mục tiêu chung của công việc

Nội dung chính khóa học

 1. Tổng quan về quản lý sản xuất
 2. Các chức năng của quản lý sản xuất
 3. Các kỹ năng quản lý của nhà quản lý sản xuất
 4. Các kỹ năng hỗ trợ quản lý sản xuất

Đối tượng tham dự

– Các nhà quản lý công ty có chức năng sản xuất

– Các giám đốc sản xuất, quản đốc & trưởng xưởng

– Các trưởng ca sản xuất thuộc diện qui hoạch đề bạt

– Các chuyên viên, trợ lý sản xuất trong doanh nghiệp

Nhận tư vấn

CPO chuyên sâu

Quản lý & lãnh đạo
26 buổi

CPO chuyên sâu

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

26 buổi

Chương trình

Nội dung khóa học

 1. Mô hình và hệ thống quản lý sản xuất
 2. Hoạch định sản xuất
 3. Điều hành hoạt động và quản lý sản xuất
 4. Bố trí sản xuất
 5. Kỹ năng quản trị nguồn lực trong sản xuất
 6. Quản lý chất lượng trong sản xuất
 7. Phương pháp định mức lao động trong sản xuất
 8. Giải pháp nâng cao năng suất lao động
 9. Kiểm soát chi phí sản xuất – liệu pháp “shock” trong tiết giảm chi phí sản xuất
 10. Môi trường làm việc; an toàn và 5S trong sản xuất
 11. Làm thế nào để có sự sáng tạo, cải tiến trong sản xuất
 12. Xử lý xung đột và đắc nhân tâm của nhà quản lý sản xuất

Đối tượng dự học

– Ban lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang là giám đốc sản xuất, đốc công

– Các thành viên đang thuộc diện kế thừa trong doanh nghiệp cho vị trí giám đốc sản xuất

– Những người đang là tổ trưởng sản xuất hoặc đang phụ trách 1 mảng nào đó trong phòng sản xuất của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành giám đốc sản xuất của các công ty trong tương lai

Nhận tư vấn

CHRO chuyên sâu

Quản lý & lãnh đạo
24 buổi

CHRO chuyên sâu

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Khóa học CHRO, với nhiều công cụ ứng dụng, sát thực tiễn, sẽ hướng CHRO thoát ra sự âu lo, hội đủ yếu tố trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Đối tượng dự học

– Ban lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang là giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự... của các công ty trong và ngoài nước

– Các thành viên đang thuộc diện kế thừa trong doanh nghiệp cho vị trí giám đốc nhân sự

– Những người đang là chuyên viên Nhân sự, hoặc đang phụ trách 1 mảng nào đó trong phòng nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước

Nhận tư vấn

Thực hành xây dựng chiến lược công ty

Xây dựng chiến lược
6 buổi

Thực hành xây dựng chiến lược công ty

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Lợi ích từ khóa học

Sau khóa học, học viên có đủ công cụ để thực hiện:

 • Hoạch định bước đi, hướng tiến cho đơn vị, công ty
 • Tự tin triển khai “bày binh, bố trận” trong xây dựng chiến lược công ty
 • Tự tin chủ động thiết lập, xây dựng chiến lược toàn phần hay từng phần theo yêu cầu của sếp
 • Có được đầy đủ phương pháp để ứng dụng xây dựng chiến lược
 • Kích hoạt các Ma trận để định vị được “Điểm đứng, điểm đi, điểm đến” của đơn vị, của công ty để có được đối sách và chiến lược phát triển

Đối tượng tham dự

– Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn, công ty

– Các tổng giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp của các tập đoàn, công ty

– Các thành viên trong hội đồng quản trị, giám đốc, trưởng phòng thành viên trong đội ngũ chủ chốt của các tập đoàn, công ty

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay