Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học CHRO chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học CHRO chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

24 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học CHRO, với nhiều công cụ ứng dụng, sát thực tiễn, sẽ hướng CHRO thoát ra sự âu lo, hội đủ yếu tố trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Đối tượng dự học

– Ban lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang là giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự... của các công ty trong và ngoài nước

– Các thành viên đang thuộc diện kế thừa trong doanh nghiệp cho vị trí giám đốc nhân sự

– Những người đang là chuyên viên Nhân sự, hoặc đang phụ trách 1 mảng nào đó trong phòng nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá