Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học CPO chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học CPO chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

26 buổi

Nội dung khóa học

 1. Mô hình và hệ thống quản lý sản xuất
 2. Hoạch định sản xuất
 3. Điều hành hoạt động và quản lý sản xuất
 4. Bố trí sản xuất
 5. Kỹ năng quản trị nguồn lực trong sản xuất
 6. Quản lý chất lượng trong sản xuất
 7. Phương pháp định mức lao động trong sản xuất
 8. Giải pháp nâng cao năng suất lao động
 9. Kiểm soát chi phí sản xuất – liệu pháp “shock” trong tiết giảm chi phí sản xuất
 10. Môi trường làm việc; an toàn và 5S trong sản xuất
 11. Làm thế nào để có sự sáng tạo, cải tiến trong sản xuất
 12. Xử lý xung đột và đắc nhân tâm của nhà quản lý sản xuất

Đối tượng dự học

– Ban lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang là giám đốc sản xuất, đốc công

– Các thành viên đang thuộc diện kế thừa trong doanh nghiệp cho vị trí giám đốc sản xuất

– Những người đang là tổ trưởng sản xuất hoặc đang phụ trách 1 mảng nào đó trong phòng sản xuất của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành giám đốc sản xuất của các công ty trong tương lai

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá