Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Kỹ năng quản lý cơ bản | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

10 buổi

Lợi ích từ khoá học

 • Thiết lập kế hoạch công việc và tổ chức thực hiện công việc
 • Thể hiện đúng vị thế quản lý và chủ động trong tác nghiệp điều hành công việc
 • Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp
 • Tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ đơn vị
 • Gầy dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng thực thi mục tiêu công việc

Nội dung khóa học

 1. Hoạch định và tổ chức công việc
 2. Kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc
 3. Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
 4. Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm

Đối tượng tham dự

 • Chủ doanh nghiệp/ giám đốc công ty
 • Các thành viên trong ban biám đốc, hội đồng quản trị
 • Trưởng các phòng ban/ đơn vị chức năng/ xưởng sản xuất
 • Tổ trưởng, nhóm trưởng, trưởng ca
 • Nhân viên thuộc diện quy hoạch cấp quản lý

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá