Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Kỹ năng quản lý kho | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý kho

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

6 buổi

Lợi ích từ khoá học

  • Nguyên tắc trong quản lý kho hàng
  • Có kiến thức và phương pháp thực hiện tổ chức, giám sát, quản lý tốt kho hàng
  • Đạt được kết quả, làm việc một cách khoa học trong sắp xếp, xuất – nhập, bảo quản tốt hàng hóa trong kho
  • Bảo đảm an toàn kho hàng, an toàn về lao động và vệ sinh môi trường

Nội dung chính của khoá học

  • Các nguyên tắc trong quản lý kho, định vị và sắp xếp hàng hóa trong kho
  • Quản lý xuất- nhập hàng hóa
  • Quản lý bảo quản hàng hóa
  • Tổ chức quản lý sổ sách, dữ liệu thông tin của kho
  • Phương cách nhận dạng, kiểm soát hàng hóa trong kho
  • Tổ chức an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong kho. Ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp khi làm việc tại kho

Đối tượng tham dự

– Các nhà quản lý cấp cơ sở và cấp trung trong doanh nghiệp, các thủ kho, phụ kho

– Các thành viên liên quan đến hoạt động kho hàng, chuỗi cung ứng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá