Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Kỹ năng quản lý sản xuất | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ năng quản lý sản xuất

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Lợi ích từ khóa học

Hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản lý sản xuất, chỉ đạo và giám sát sản xuất
  • Hệ thống hóa các hoạt động thực tiễn của các vị trí quản lý sản xuất tại đơn vị, nhìn nhận các điểm mạnh/ yếu trong quản lý sản xuất để có những điều chỉnh phù hợp và cải tiến
  • Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chu toàn chức năng của nhà quản lý sản xuất, đặc biệt về hoạch định và tổ chức thực hiện công việc trong bộ phận, tổ, nhóm
  • Chủ động các giải pháp quản lý để tạo sự gắn kết và phối hợp các thành viên trong đơn vị cùng hướng về mục tiêu chung của công việc

Nội dung chính khóa học

  1. Tổng quan về quản lý sản xuất
  2. Các chức năng của quản lý sản xuất
  3. Các kỹ năng quản lý của nhà quản lý sản xuất
  4. Các kỹ năng hỗ trợ quản lý sản xuất

Đối tượng tham dự

– Các nhà quản lý công ty có chức năng sản xuất

– Các giám đốc sản xuất, quản đốc & trưởng xưởng

– Các trưởng ca sản xuất thuộc diện qui hoạch đề bạt

– Các chuyên viên, trợ lý sản xuất trong doanh nghiệp