Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Doanh Trí - Khóa học Thực hành xây dựng chiến lược công ty | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thực hành xây dựng chiến lược công ty

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Lợi ích từ khóa học

Sau khóa học, học viên có đủ công cụ để thực hiện:

  • Hoạch định bước đi, hướng tiến cho đơn vị, công ty
  • Tự tin triển khai “bày binh, bố trận” trong xây dựng chiến lược công ty
  • Tự tin chủ động thiết lập, xây dựng chiến lược toàn phần hay từng phần theo yêu cầu của sếp
  • Có được đầy đủ phương pháp để ứng dụng xây dựng chiến lược
  • Kích hoạt các Ma trận để định vị được “Điểm đứng, điểm đi, điểm đến” của đơn vị, của công ty để có được đối sách và chiến lược phát triển

Đối tượng tham dự

– Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn, công ty

– Các tổng giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp của các tập đoàn, công ty

– Các thành viên trong hội đồng quản trị, giám đốc, trưởng phòng thành viên trong đội ngũ chủ chốt của các tập đoàn, công ty