Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi - Khóa học Nguyên lý Kế toán | Edu2Review

Khóa học Nguyên lý Kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

10 buổi

NỘI DUNG KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN:

Buổi 1+2: Tổng quan về kế toán và hệ thống tài khoản

+ Kế toán làm gì?

+ Yêu cầu cơ bản của kế toán

+ Nguyên tắc cơ bản của kế toán

+ Đối tượng của kế toán

+ Phương trình kế toán

+ Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014-BTC

+ Kết cấu tài khoản và hình thức tài khoản, quy ước của tài khoản chữ T

+ Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản từ loại 1 đến loại 9

+ Định khoản kế toán, hướng dẫn định khoản

+ Thực hành làm bài tập về tài khoản từ 1 đến 9

Buổi 3: Kế toán hàng tồn kho và công cụ dụng cụ

+ Khái niệm về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

+ Quy trình cách tính giá trị Nguyên Vật Liệu

+ Hướng dẫn hạch toán tăng, giảm Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ

+ Hướng dẫn tính giá xuất kho theo 3 phương pháp: Nhập trước, xuất trước; Giá đích danh; Giá Bình quân gia quyền.

+ Hướng dẫn hạch toán giảm Công cụ dụng cụ

+ Hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước 242

Buổi 4: Kế toán tài sản cố định

+ Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

+ Cách tính giá Tài sản cố định

+ Hạch toán tăng Tài sản cố định

+ Hạch toán giảm Tài sản cố định

+ Phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định

+ Hướng dẫn hạch toán trích khấu hao Tài sản cố định

+ Hướng dẫn hạch toán sửa chữa Tài sản cố định

+ Bài tập thực hành.

Buổi 5: Kế toán tiền lương

+ Hướng dẫn hạch toán tăng các khoản phải trả người lao động: Lương, thưởng, các chế độ người lao động được hưởng.

+ Hướng dẫn hạch toán giảm các khoản phải trả người lao động: Tạm ứng lương, Thanh toán lương thưởng theo chế độ…

+ Hướng dẫn tính các khoản trích theo lương theo tỷ lệ mới nhất.

+ Hướng dẫn hạch toán các khoản trích theo lương.

Buổi 6+7: Kế toán quá trình tiêu thụ

+ Hạch toán doanh thu và giá vốn hàng bán

+ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán

+ Hạch toán các khoản thu nhập khác và doanh thu hoạt động tài chính

+ Hạch toán chi phí tài chính, chi phí khác và chi phí trong kỳ

+ Hướng dẫn sơ đồ kết quả kinh doanh và các bút toán hạch toán cuối kỳ

+ Kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định chi phí thuế TNDN, kết chuyển lợi nhuận sau thuế

+ Bài tập thực hành và đáp án

Buổi 8: Kế toán các khoản thuế phải nộp

+ Khái niệm về thuế GTGT đầu vào TK 133

+ Khái niệm về thuế GTGT đầu ra TK 33311

+ Hướng dẫn hạch toán và bút toán khấu trừ thuế

+ Hướng dẫn hạch toán các bút toán nộp thuế, phạt chậm nộp thuế

+ Hướng dẫn hạch toán các khoản thuế phải nộp khác

+ Bài tập thực hành và đáp án

Buổi 9: Kế toán tính giá thành sản phẩm

+ Khái niệm giá thành sản phẩm

+ Các bước tính giá thành

+ Phản ánh các bút toán chi phí sản xuất phát sinh

+ Tính và kết chuyển chi phí sản xuất chung

+ Hướng dẫn đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

+ Tính giá thành sản phẩm và hạch toán nhập kho thành phẩm

+ Bài tập thực hành và đáp án

GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN:

Là Kế toán trưởng các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, TP HCM, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm đối với học viên.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP:

Phòng học rộng rãi, thoáng mát, máy tính cho mỗi học viên, wifi free, giáo trình miễn phí. Đảm bảo tiêu chí học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO:

Kết thúc khoá học nguyên lý kế toán, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vốn kiến thức kế toán tài chính căn bản của mình và hội đủ điều kiện để bước ngay vào khoá học “Thực hành Kế toán Tổng hợp”, đối với các bạn muốn làm nghề kế toán.

Cam kết chất lượng: sau khóa học Nguyên lý kế toán, nếu bạn còn vướng mắc thì đội ngũ giáo viên sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn và nếu bạn chưa định khoản thành thạo sẽ được sắp lớp HỌC LẠI MIỄN PHÍ cả khóa học Nguyên lý kế toán 100%.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá