Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi

   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   6 khóa học

   Nguyên lý Kế toán

   Nghiệp vụ kế toán
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN:

   Buổi 1+2: Tổng quan về kế toán và hệ thống tài khoản

   + Kế toán làm gì?

   + Yêu cầu cơ bản của kế toán

   + Nguyên tắc cơ bản của kế toán

   + Đối tượng của kế toán

   + Phương trình kế toán

   + Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014-BTC

   + Kết cấu tài khoản và hình thức tài khoản, quy ước của tài khoản chữ T

   + Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản từ loại 1 đến loại 9

   + Định khoản kế toán, hướng dẫn định khoản

   + Thực hành làm bài tập về tài khoản từ 1 đến 9

   Buổi 3: Kế toán hàng tồn kho và công cụ dụng cụ

   + Khái niệm về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

   + Quy trình cách tính giá trị Nguyên Vật Liệu

   + Hướng dẫn hạch toán tăng, giảm Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ

   + Hướng dẫn tính giá xuất kho theo 3 phương pháp: Nhập trước, xuất trước; Giá đích danh; Giá Bình quân gia quyền.

   + Hướng dẫn hạch toán giảm Công cụ dụng cụ

   + Hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước 242

   Buổi 4: Kế toán tài sản cố định

   + Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

   + Cách tính giá Tài sản cố định

   + Hạch toán tăng Tài sản cố định

   + Hạch toán giảm Tài sản cố định

   + Phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định

   + Hướng dẫn hạch toán trích khấu hao Tài sản cố định

   + Hướng dẫn hạch toán sửa chữa Tài sản cố định

   + Bài tập thực hành.

   Buổi 5: Kế toán tiền lương

   + Hướng dẫn hạch toán tăng các khoản phải trả người lao động: Lương, thưởng, các chế độ người lao động được hưởng.

   + Hướng dẫn hạch toán giảm các khoản phải trả người lao động: Tạm ứng lương, Thanh toán lương thưởng theo chế độ…

   + Hướng dẫn tính các khoản trích theo lương theo tỷ lệ mới nhất.

   + Hướng dẫn hạch toán các khoản trích theo lương.

   Buổi 6+7: Kế toán quá trình tiêu thụ

   + Hạch toán doanh thu và giá vốn hàng bán

   + Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán

   + Hạch toán các khoản thu nhập khác và doanh thu hoạt động tài chính

   + Hạch toán chi phí tài chính, chi phí khác và chi phí trong kỳ

   + Hướng dẫn sơ đồ kết quả kinh doanh và các bút toán hạch toán cuối kỳ

   + Kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định chi phí thuế TNDN, kết chuyển lợi nhuận sau thuế

   + Bài tập thực hành và đáp án

   Buổi 8: Kế toán các khoản thuế phải nộp

   + Khái niệm về thuế GTGT đầu vào TK 133

   + Khái niệm về thuế GTGT đầu ra TK 33311

   + Hướng dẫn hạch toán và bút toán khấu trừ thuế

   + Hướng dẫn hạch toán các bút toán nộp thuế, phạt chậm nộp thuế

   + Hướng dẫn hạch toán các khoản thuế phải nộp khác

   + Bài tập thực hành và đáp án

   Buổi 9: Kế toán tính giá thành sản phẩm

   + Khái niệm giá thành sản phẩm

   + Các bước tính giá thành

   + Phản ánh các bút toán chi phí sản xuất phát sinh

   + Tính và kết chuyển chi phí sản xuất chung

   + Hướng dẫn đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

   + Tính giá thành sản phẩm và hạch toán nhập kho thành phẩm

   + Bài tập thực hành và đáp án

   GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN:

   Là Kế toán trưởng các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, TP HCM, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm đối với học viên.

   MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP:

   Phòng học rộng rãi, thoáng mát, máy tính cho mỗi học viên, wifi free, giáo trình miễn phí. Đảm bảo tiêu chí học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.

   KẾT QUẢ ĐÀO TẠO:

   Kết thúc khoá học nguyên lý kế toán, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vốn kiến thức kế toán tài chính căn bản của mình và hội đủ điều kiện để bước ngay vào khoá học “Thực hành Kế toán Tổng hợp”, đối với các bạn muốn làm nghề kế toán.

   Cam kết chất lượng: sau khóa học Nguyên lý kế toán, nếu bạn còn vướng mắc thì đội ngũ giáo viên sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn và nếu bạn chưa định khoản thành thạo sẽ được sắp lớp HỌC LẠI MIỄN PHÍ cả khóa học Nguyên lý kế toán 100%.

   Tư vấn

   Kế toán Tổng hợp

   Nghiệp vụ kế toán
   24 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   24 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   Buổi 1+2+3+4+5: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh trong công ty.

   + Quy trình hoạt động của một công ty từ khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, các thủ tục khai thuế ban đầu..

   + Hạch toán doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: thời điểm ghi nhận doanh thu và giá vốn.

   + Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và điều kiện hạch toán cụ thể

   + Hạch toán thu nhập khác và trường hợp cụ thể

   + Hạch toán các khoản thu do góp vốn, thu do nhận ký cược ký quỹ, thu từ việc đi vay

   + Hạch toán mua hàng trong nước và các điểm chú ý để chi phí hợp lý hợp lệ

   + Hạch toán mua hàng nhập khẩu và các bút toán về chi phí nhập khẩu và hạch toán thuế nhập khẩu.

   + Hạch toán Chi phí phân bổ trong kỳ, phân biệt chi phí và chi phí phân bổ nhiều kỳ

   + Kế toán tài sản cố định trong từng trường hợp cụ thể và các quy định về trích khấu hao

   + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

   + Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh

   + Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố đinh, Tính giá vốn hàng xuất bán, tính giá thành sản xuất,

   + Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

   Buổi 6: Hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc cho doanh nghiệp

   + Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN

   + Mức đóng bảo hiểm mới nhất theo tỷ lệ và mức tiền lương theo quy định mới nhất

   + Phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

   + Quy trình đăng ký lao động và tham gia bảo hiểm

   + Hướng dẫn trường hợp mở hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập

   + Hướng dẫn làm hồ sơ báo tăng số lượng lao động tham gia bảo hiểm

   + Hướng dẫn làm hồ sơ báo giảm số lượng lao động tham gia bảo hiểm

   + Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

   + Điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 1 lần.

   Buổi 7+8+9+10+11+12+13+14+15: Thực hành làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp trên hóa đơn chứng từ thực tế

   + Phân tích báo cáo tài chính và số liệu năm trước để chuyển số dư đầu kỳ

   + Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng dựa trên chứng từ thực tế

   + Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế

   + Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế

   + Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dựa trên chứng từ thực tế

   + Hạch toán các nghiệp vụ chi phí trong kỳ dựa trên chứng từ thực tế

   + Hạch toán các nghiệp vụ về lương và các khoản trích theo lương

   + Hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí và trích khấu hao

   + Hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ

   + Lập chứng từ kế toán làm căn cứ hạch toán

   + Lập hóa đơn giá trị gia tăng bán ra

   + Lập phiếu nhập kho, xuất kho

   + Lập phiếu thu, phiếu chi…

   + Lập phiếu kế toán

   + Hạch toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán theo từng chứng từ thực tế.

   + Lập bảng cân đối phát sinh cuối kỳ căn cứ lập báo cáo tài chính.

   Buổi 16+17+18: Thực hành làm báo cáo tài chính

   + Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

   + Nguyên tắc chung

   + Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo tài chính

   + Hướng dẫn thực hành lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

   + Hướng dẫn thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

   + Hướng dẫn thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

   + Hướng dẫn thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính

   + Giải quyết các vướng mắc về báo cáo tài chính tại công ty học viên.

   Buổi 19+20+21+22+23+24+25+26: Thực hành làm sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel (tặng phần mềm sau khóa học)

   + Thiết lập hệ thống sổ sách, khai báo các tham số đầu kỳ

   + Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chứng từ tế toán thực tế trên phần mềm kế toán theo thông tư 200.

   + Hướng dẫn hạch toán mua hàng hóa và vật tư trên phần mềm theo chứng từ thực tế

   + Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt

   + Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.

   + Lập bảng chấm công, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương

   + Hướng dẫn thực hành và kiểm tra bảng phân bổ chi phí, bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC

   + Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu giữa bảng cân đối phát sinh và các sổ cái, và sửa sai các lỗi thường gặp

   + Hướng dẫn in sổ sách kế toán

   + Hướng dẫn in phiếu thu chi, nhập xuất.

   + Làm bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả bài kiểm tra và tinh thần học tập của các bạn là căn cứ để Kế toán Kimi Cấp chứng chỉ cho học viên. Đặc biệt nếu bài kiểm tra không đạt bạn được học lại hoàn toàn miễn phí.

   Tư vấn

   Kế toán cho sinh viên

   Nghiệp vụ kế toán
   40 buổi
   Học phí 4.250.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   40 buổi
   Học phí 4.250.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   Buổi 1+2+3+4+5: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh trong công ty.

   • Quy trình hoạt động của một công ty từ khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, các thủ tục khai thuế ban đầu..
   • Hạch toán doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: thời điểm ghi nhận doanh thu và giá vốn.
   • Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và điều kiện hạch toán cụ thể
   • Hạch toán thu nhập khác và trường hợp cụ thể
   • Hạch toán các khoản thu do góp vốn, thu do nhận ký cược ký quỹ, thu từ việc đi vay
   • Hạch toán mua hàng trong nước và các điểm chú ý để chi phí hợp lý hợp lệ
   • Hạch toán mua hàng nhập khẩu và các bút toán về chi phí nhập khẩu và hạch toán thuế nhập khẩu.
   • Hạch toán Chi phí phân bổ trong kỳ, phân biệt chi phí và chi phí phân bổ nhiều kỳ
   • Kế toán tài sản cố định trong từng trường hợp cụ thể và các quy định về trích khấu hao
   • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
   • Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh
   • Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố đinh, tính giá vốn hàng xuất bán, tính giá thành sản xuất,
   • Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

   Buổi 6: Hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc cho doanh nghiệp

   • Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN
   • Mức đóng bảo hiểm mới nhất theo tỷ lệ và mức tiền lương theo quy định mới nhất
   • Phương thức đóng BHBB
   • Quy trình đăng ký lao động và tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn trường hợp mở hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập
   • Hướng dẫn làm hồ sơ báo tăng số lượng lao động tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn làm hồ sơ báo giảm số lượng lao động tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
   • Điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 1 lần.

   Buổi 7+8+9+10+11+12+13+14+15: Thực hành làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp

   • Phân tích báo cáo tài chính và số liệu năm trước để chuyển số dư đầu kỳ
   • Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ chi phí trong kỳ dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ về lương và các khoản trích theo lương
   • Hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí và trích khấu hao
   • Hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ
   • Lập chứng từ kế toán làm căn cứ hạch toán
   • Lập hóa đơn giá trị gia tăng bán ra
   • Lập phiếu nhập kho, xuất kho
   • Lập phiếu thu, phiếu chi…
   • Lập phiếu kế toán
   • Hạch toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán theo từng chứng từ thực tế.
   • Lập bảng cân đối phát sinh cuối kỳ căn cứ lập báo cáo tài chính.

   Buổi 16+17+18: Thực hành làm báo cáo tài chính

   • Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
   • Nguyên tắc chung
   • Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo tài chính
   • Hướng dẫn thực hành lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK
   • Hướng dẫn thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK
   • Hướng dẫn thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK
   • Hướng dẫn thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính
   • Giải quyết các vướng mắc về báo cáo tài chính tại công ty học viên.

   Buổi 19+20+21+22+23+24+25+26: Thực hành làm sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel (tặng phần mềm sau khóa học)

   • Thiết lập hệ thống sổ sách, khai báo các tham số đầu kỳ
   • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chứng từ kế toán thực tế trên phần mềm kế toán theo thông tư 200
   • Hướng dẫn hạch toán mua hàng hóa và vật tư trên phần mềm theo chứng từ thực tế
   • Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt
   • Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.
   • Lập bảng chấm công, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương
   • Hướng dẫn thực hành và kiểm tra bảng phân bổ chi phí, bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC
   • Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu giữa bảng cân đối phát sinh và các sổ cái, và sửa sai các lỗi thường gặp
   • Hướng dẫn in sổ sách kế toán
   • Hướng dẫn in phiếu thu chi, nhập xuất.

   Buổi 27: Tổng quan về thuế GTGT, TNCN, TNDN và Lệ phí thuế Môn bài

   • Tổng quan về các bác cáo thuế
   • Các bước khai thuế ban đầu sau khi thành lập doanh nghiệp
   • Tổng quan về Thuế GTGT và thời hạn nộp
   • Tổng quan về thuế TNCN và thời hạn nộp
   • Tổng quan về thuế TNDN và thời hạn nộp
   • Lệ phí thuế môn bài: thời hạn nộp và mức nộp
   • Hướng dẫn sử dụng chữ kỹ số
   • Thực hành lập tờ khai thuế môn bài

   Buổi 28+29+30: Luật thuế GTGT, hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế GTGT, Đối tượng chịu thuế GTGT, người nộp thuế GTGT
   • Nguyên tắc tính và khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
   • Hồ sơ khai thuế GTGT đối với NNT (người nộp thuế) áp dụng phương pháp tính thuế theo PP khấu trừ
   • Điều kiện để hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN
   • Xét các chứng từ đi kèm hóa đơn mua vào
   • Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để khai thuế GTGT và hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng iHTKK.
   • Thực hành làm tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa vào hóa đơn chứng từ thực tế tại doanh nghiệp (lập tờ khai thuế, bảng kê hóa đơn bán ra và bảng kê hóa đơn mua vào)
   • Thực hành lập thông báo phát hành hóa đơn mới trên phần mềm HTKK và hướng dẫn tra cứu hóa đơn trên Web ngành thuế.
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên Phần mềm HTKK
   • Hướng dẫn thực hành khai bổ sung điều chỉnh tờ khai mẫu số 01/KHBS sau khi gửi tờ khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai sót.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên.

   Buổi 31+32: Luật thuế TNCN, hướng dẫn kê khai thuế TNCN trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế TNCN, Đối tượng chịu thuế TNCN
   • Nguyên tắc tính và khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
   • Tổng thu nhập; Thu Nhập chịu thuế; Thu nhập tính thuế; Và cách tính thuế TNCN.
   • Phân biệt cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú
   • Những khoản được trừ khỏi Thu nhập chịu thuế
   • Những khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh và bảo hiểm bắt buộc
   • Thực hành cách tính Tổng thu nhập, Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế theo bảng lương thực tế tại doanh nghiệp đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cứ trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú.
   • Thực hành lên tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất.
   • Thực hành lập bản cam kết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
   • Đăng ký MST cá nhân và tra cứu mã số thuế.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên

   Buổi 33: Luật thuế TNDN

   • Khái niệm thuế TNDN, Đối tượng chịu thuế TNDN
   • Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN
   • Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
   • Hướng dẫn chuyển lỗ
   • Sự khác nhau giữa kế toán và thuế
   • Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính để nộp ngân sách trong từng trường hợp cụ thể

   Buổi 34+35: Hóa đơn, quy định về hóa đơn

   • Loại và hình thức hóa đơn
   • Thủ tục xin đặt in hóa đơn
   • Phát hành hóa đơn của đơn vị kinh doanh
   • Lập hóa đơn: cách thức và từng trường hợp cụ thể
   • Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán ra
   • Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn khi mua vào.
   • Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính
   • Thực hành làm thông báo phát hành hóa đơn
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   • Trả lời các tình huống về hóa đơn tại doanh nghiệp của học viên

   Buổi 36+37: 10 nhóm sai phạm của hóa đơn tài chính ảnh hướng đến doanh nghiệp.

   • Lập và nhận hóa đơn tài chính như thế nào cho đúng
   • Sai phạm về ủy quyền lập, Ký và đóng dấu trên hóa đơn tài chính
   • Thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn
   • Lập hóa đơn đối với sản phẩm hàng hóa khuyến mãi, cho biếu tặng và tiêu dùng nội bộ
   • Hóa đơn tài chính bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
   • Hủy hóa đơn như thế nào là đúng?
   • Điều chỉnh hóa đơn như nào là đúng? Đối với hóa đơn chưa đưa cho khách và hóa đơn đã đưa cho khách đã kê khai và nộp thuế?
   • Các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn tài chính và chế tài xử phạt
   • Hướng dẫn cách bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán

   Buổi 38: Sai phạm về Thuế GTGT theo chính sách thuế mới

   • Sai sót khấu trừ thuế trong giao hàng và thanh toán trong từng trường hợp cụ thể
   • Sai sót trong thanh toán không dùng tiền mặt
   • Sai sót về nhầm mức thuế suất đối với hàng hóa mua vào và bán ra.
   • Sai phạm đối vưới mặt hàng miễn thuế và mặt hàng không chịu thuế
   • Sai phạm của nhóm mặt hàng không biết rõ mức thuế suất

   Buổi 39: Sai phạm về Thuế TNDN theo chính sách thuế mới

   • Thuế TNDN và định mức sản xuất sản phẩm qua các năm và hiện tại
   • Chi phí vượt định mức và quy định mới nhất
   • Chi phí có điều kiện khống chế

   Buổi 40: Sai phạm về Thuế TNCN theo chính sách thuế mới

   • Sai phạm trong ký hợp đồng lao động Ngắn hạn và dài hạn và hướng khắc phục
   • Sai sót về chi tiền bồi thường nghỉ việc, chi phí tăng ca, chi phí BH nhân thọ và hướng khắc phục
   • Sai phạm trong chi phúc lợi sai quy định và hướng khắc phục
   • Sai phạm về giảm trừ gia cảnh và hướng khắc phục
   • Sai phạm về việc cấp mã số thuế cho người lao động
   • Sai phạm về hồ sơ quyết toán thuế TNCN và hướng khắc phục

   Buổi 41-42: Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN trên phần mềm HTKK

   • Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK
   • Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK
   • Làm bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả bài kiểm tra và tinh thần học tập của các bạn là căn cứ để Kế toán Kimi Cấp chứng chỉ cho học viên. Nếu bài kiểm tra không đạt bạn được học lại hoàn toàn miễn phí.
   Tư vấn

   Thực hành kê khai báo cáo thuế

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Nghiệp vụ khai báo thuế
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   Buổi 1: Tổng quan về thuế GTGT, TNCN, TNDN và Lệ phí thuế Môn bài

   • Tổng quan về các bác cáo thuế
   • Các bước khai thuế ban đầu sau khi thành lập doanh nghiệp
   • Tổng quan về Thuế GTGT và thời hạn nộp
   • Tổng quan về thuế TNCN và thời nộp nộp
   • Tổng quan về thuế TNDN và thời hạn nộp
   • Lệ phí thuế môn bài: thời hạn nộp và mức nộp
   • Hướng dẫn sử dụng chữ kỹ số
   • Thực hành lập tờ khai thuế môn bài

   Buổi 2+3+4 Luật thuế GTGT, hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế GTGT, Đối tượng chịu thuế GTGT, người nộp thuế GTGT
   • Nguyên tắc tính và khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
   • Hồ sơ khai thuế GTGT đối với NNT áp dụng phương phát tính thuế theo PP khấu trừ
   • Điều kiện để hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN
   • Xét các chứng từ đi kèm hóa đơn mua vào
   • Hướng dẫn sử dụng phần mền HTKK mới nhất để khai thuế GTGT và hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng iHTKK.
   • Thực hành làm tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa vào hóa đơn chứng từ thực tế tại doanh nghiệp( lập tờ khai thuế, bảng ke hóa đơn bán ra và bảng kê hóa đơn mua vào)
   • Thực hành lập thông báo phát hành hóa đơn mới trên phần mềm HTKKvà hướng dẫn tra cứu hóa đơn trên Web ngành thuế.
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên Phần mềm HTKK
   • Hướng dẫn thực hành khai bổ sung điều chỉnh tờ khai mẫu số 01/KHBS sau khi gửi tờ khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai sót.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên.

   Buổi 5+6: Luật thuế TNCN, hướng dẫn kê khai thuế TNCN trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế TNCN, Đối tượng chịu thuế TNCN
   • Nguyên tắc tính và khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
   • Tổng thu nhập; Thu Nhập chịu thuế; Thu nhập tính thuế; Và cách tính thuế TNCN.
   • Phân biệt cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú
   • Những khoản được trừ khỏi Thu nhập chịu thuế
   • Những khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh và bảo hiểm bắt buộc
   • Thực hành cách tính Tổng thu nhập, Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế theo bảng lương thực tế tại doanh nghiệp đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cứ trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú.
   • Thực hành lên tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất.
   • Thực hành lập bản cam kết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
   • Đăng ký MST cá nhân và tra cứu mã số thuế.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên

   Buổi 7: Luật thuế TNDN

   • Khái niệm thuế TNDN, Đối tượng chịu thuế TNDN
   • Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN
   • Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
   • Hướng dẫn chuyển lỗ
   • Sự khác nhau giữa kế toán và thuế
   • Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính để nộp ngân sách trong từng trường hợp cụ thể.

   Buổi 8+9: Hóa đơn, quy định về hóa đơn

   • Loại và hình thức hóa đơn
   • Thủ tục xin đặt in hóa đơn
   • Phát hành hóa đơn của đơn vị kinh doanh
   • Lập hóa đơn: cách thức và từng trường hợp cụ thể
   • Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán ra
   • Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn khi mua vào.
   • Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính
   • Thực hành làm thông báo phát hành hóa đơn
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   • Trả lời các tình huống về hóa đơn tại doanh nghiệp của học viên
   • Làm bài kiểm tra cuối khóa.

   KẾT THÚC KHÓA THỰC HÀNH:

   Học viên có thể hiểu được và làm được thành thạo các công việc của một nhân viên Kế toán Thuế chuyên nghiệp.

   Giảng viên môn học kế toán thuế là Kế toán Trưởng các Doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, TP HCM, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm đối với học viên

   Tư vấn

   Thực hành lập báo cáo tài chính

   Nghiệp vụ kế toán
   12 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   12 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫

   NỘI DUNG THỰC HÀNH:

   HỌC PHẦN 1: Thực hành lập báo cáo tài chính và phần mềm kế toán Excel: (10 buổi)

   ► Cách tạo và lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

   ► Cách tạo và lập phần mềm kế toán excel

   ► Tạo công thức tự động link các sổ sách kế toán.

   ► Tạo bảng cân đối phát sinh, lên Báo Cáo Tài Chính bằng phần mềm.

   ► In hệ thống sổ sách, in báo cáo tài chính

   HỌC PHẦN 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế (2 buổi)

   ► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN cuối năm

   ► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN cuối năm

   Tư vấn

   Kế toán chọn gói

   Nghiệp vụ kế toán
   50 buổi
   Học phí 5.250.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   50 buổi
   Học phí 5.250.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   Buổi 1+2: Tổng quan về kế toán và hệ thống tài khoản

   • Kế toán làm gì?
   • Yêu cầu cơ bản của kế toán
   • Nguyên tắc cơ cản của kế toán
   • Đối tượng của kế toán
   • Phương trình kế toán
   • Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014-BTC
   • Kết cấu tài khoản và hình thức tài khoản, quy ước của tài khoản chữ T
   • Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản từ loại 1 đến loại 9
   • Định khoản kế toán, hướng dẫn định khoản
   • Thực hành làm bài tập về tài khoản từ 1 đến 9

   Buổi 3: Kế toán hàng tồn kho và công cụ dụng cụ

   • Khái niệm về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
   • Quy trình cách tính giá trị Nguyên Vật Liệu
   • Hướng dẫn hạch toán tăng, giảm Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ
   • Hướng dẫn tính giá xuất kho theo 3 phương pháp: Nhập trước, xuất trước; Giá đích danh; Giá Bình quân gia quyền.
   • Hướng dẫn hạch toán giảm Công cụ dụng cụ
   • Hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước 242

   Buổi 4: Kế toán tài sản cố định

   • Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
   • Cách tính giá Tài sản cố định
   • Hạch toán tăng Tài sản cố định
   • Hạch toán giảm Tài sản cố định
   • Phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định
   • Hướng dẫn hạch toán trích khấu hao Tài sản cố định
   • Hướng dẫn hạch toán sửa chữa Tài sản cố định
   • Bài tập thực hành.

   Buổi 5: Kế toán tiền lương

   • Hướng dẫn hạch toán tăng các khoản phải trả người lao động: Lương, thưởng, các chế độ người lao động được hưởng.
   • Hướng dẫn hạch toán giảm các khoản phải trả người lao động: Tạm ứng lương, Thanh toán lương thưởng theo chế độ…
   • Hướng dẫn tính các khoản trích theo lương theo tỷ lệ mới nhất.
   • Hướng dẫn hạch toán các khoản trích theo lương.
   • Bài tập thực hành.

   Buổi 6+7: Kế toán quá trình tiêu thụ

   • Hạch toán doanh thu và giá vốn hàng bán
   • Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán
   • Hạch toán các khoản thu nhập khác và doanh thu hoạt động tài chính
   • Hạch toán chi phí tài chính, chi phí khác và chi phí trong kỳ
   • Hướng dẫn sơ đồ kết quả kinh doanh và các bút toán hạch toán cuối kỳ
   • Kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định chi phí thuế TNDN, kết chuyển lợi nhuận sau thuế
   • Bài tập thực hành và đáp án

   Buổi 8: Kế toán các khoản thuế phải nộp

   • Khái niệm về thuế GTGT đầu vào TK 133
   • Khái niệm về thuế GTGT đầu ra TK 33311
   • Hướng dẫn hạch toán và bút toán khấu trừ thuế
   • Hướng dẫn hạch toán các bút toán nộp thuế, phạt chậm nộp thuế
   • Hướng dẫn hạch toán các khoản thuế phải nộp khác
   • Bài tập thực hành và đáp án

   Buổi 9: Kế toán tính giá thành sản phẩm

   • Khái niệm giá thành sản phẩm
   • Các bước tính giá thành
   • Phản ánh các bút toán chi phí sản xuất phát sinh
   • Tính và kết chuyển chi phí sản xuất chung
   • Hướng dẫn đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
   • Tính giá thành sản phẩm và hạch toán nhập kho thành phẩm
   • Bài tập thực hành và đáp án

   Buổi 10+11+12+13+14: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh trong công ty.

   • Quy trình hoạt động của một công ty từ khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, các thủ tục khai thuế ban đầu..
   • Hạch toán doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: thời điểm ghi nhận doanh thu và giá vốn.
   • Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và điều kiện hạch toán cụ thể
   • Hạch toán thu nhập khác và trường hợp cụ thể
   • Hạch toán các khoản thu do góp vốn, thu do nhận ký cược ký quỹ, thu từ việc đi vay
   • Hạch toán mua hàng trong nước và các điểm chú ý để chi phí hợp lý hợp lệ
   • Hạch toán mua hàng nhập khẩu và các bút toán về chi phí nhập khẩu và hạch toán thuế nhập khẩu.
   • Hạch toán Chi phí phân bổ trong kỳ, phân biệt chi phí và chi phí phân bổ nhiều kỳ
   • Kế toán tài sản cố định trong từng trường hợp cụ thể và các quy định về trích khấu hao
   • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
   • Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh
   • Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố đinh, Tính giá vốn hàng xuất bán, tính giá thành sản xuất,
   • Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

   Buổi 15: Hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc cho doanh nghiệp

   • Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN
   • Mức đóng bảo hiểm mới nhất theo tỷ lệ và mức tiền lương theo quy định mới nhất
   • Phương thức đóng BHBB
   • Quy trình đăng ký lao động và tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn trường hợp mở hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập
   • Hướng dẫn làm hồ sơ báo tăng số lượng lao động tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn làm hồ sơ báo giảm số lượng lao động tham gia bảo hiểm
   • Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
   • Điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 1 lần.

   Buổi 16+17+18+19+20+21+22+23: Thực hành làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp dựa trên hóa đơn chứng từ kế toán thực tế

   • Phân tích báo cáo tài chính và số liệu năm trước để chuyển số dư đầu kỳ
   • Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ chi phí trong kỳ dựa trên chứng từ thực tế
   • Hạch toán các nghiệp vụ về lương và các khoản trích theo lương
   • Hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí và trích khấu hao
   • Hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ
   • Lập chứng từ kế toán làm căn cứ hạch toán
   • Lập hóa đơn giá trị gia tăng bán ra
   • Lập phiếu nhập kho, xuất kho
   • Lập phiếu thu, phiếu chi…
   • Lập phiếu kế toán
   • Hạch toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán theo từng chứng từ thực tế.
   • Lập bảng cân đối phát sinh cuối kỳ căn cứ lập báo cáo tài chính.

   Buổi 24+25+26: Thực hành làm báo cáo tài chính

   • Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
   • Nguyên tắc chung
   • Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo tài chính
   • Hướng dẫn thực hành lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK dựa vào chứng từ kế toán thực tế
   • Hướng dẫn thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK dựa vào chứng từ kế toán thực tế
   • Hướng dẫn thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK dựa vào chứng từ kế toán thực tế
   • Hướng dẫn thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính
   • Giải quyết các vướng mắc về báo cáo tài chính tại công ty học viên.

   Buổi 27+28+29+30+31+32+33+34: Thực hành làm sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel( tặng phần mềm sau khóa học)

   • Thiết lập hệ thống sổ sách, khai báo các tham số đầu kỳ
   • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chứng từ tế toán thực tế trên phần mềm kế toán theo thông tư 200.
   • Hướng dẫn hạch toán mua hàng hóa và vật tư trên phần mềm theo chứng từ thực tế
   • Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt
   • Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.
   • Lập bảng chấm công, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương
   • Hướng dẫn thực hành và kiểm tra bảng phân bổ chi phí, bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC
   • Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu giữa bảng cân đối phát sinh và các sổ cái, và sửa sai các lỗi thường gặp
   • Hướng dẫn in sổ sách kế toán
   • Hướng dẫn in phiếu thu chi, nhập xuất.
   • Buổi 35: Tổng quan về thuế GTGT, TNCN, TNDN và Lệ phí thuế Môn bài

   • Tổng quan về các bác cáo thuế
   • Các bước khai thuế ban đầu sau khi thành lập doanh nghiệp
   • Tổng quan về Thuế GTGT và thời hạn nộp
   • Tổng quan về thuế TNCN và thời hạn nộp
   • Tổng quan về thuế TNDN và thời hạn nộp
   • Lệ phí thuế môn bài: thời hạn nộp và mức nộp
   • Hướng dẫn sử dụng chữ ký số
   • Thực hành lập tờ khai thuế môn bài
   • Buổi 36+37+38: Luật thuế GTGT, hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế GTGT, Đối tượng chịu thuế GTGT, người nộp thuế GTGT
   • Nguyên tắc tính và khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
   • Hồ sơ khai thuế GTGT đối với Người nộp thuế (NNT) áp dụng phương pháp tính thuế theo PP khấu trừ
   • Điều kiện để hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN
   • Xét các chứng từ đi kèm hóa đơn mua vào
   • Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để khai thuế GTGT và hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng iHTKK.
   • Thực hành làm tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa vào hóa đơn chứng từ thực tế tại doanh nghiệp( lập tờ khai thuế, bảng kê hóa đơn bán ra và bảng kê hóa đơn mua vào)
   • Thực hành lập thông báo phát hành hóa đơn mới trên phần mềm HTKK và hướng dẫn tra cứu hóa đơn trên Web ngành thuế.
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên Phần mềm HTKK
   • Hướng dẫn thực hành khai bổ sung điều chỉnh tờ khai mẫu số 01/KHBS sau khi gửi tờ khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai sót.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên.
   • Buổi 39+40: Luật thuế TNCN, hướng dẫn kê khai thuế TNCN trên Phần mềm HTKK

   • Khái niệm thuế TNCN, Đối tượng chịu thuế TNCN
   • Nguyên tắc tính và khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
   • Tổng thu nhập; Thu Nhập chịu thuế; Thu nhập tính thuế; Và cách tính thuế TNCN.
   • Phân biệt cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú
   • Những khoản được trừ khỏi Thu nhập chịu thuế
   • Những khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh và bảo hiểm bắt buộc
   • Thực hành cách tính Tổng thu nhập, Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế theo bảng lương thực tế tại doanh nghiệp đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, cá nhân cứ trú không có hợp đồng lao động và cá nhân không cư trú.
   • Thực hành lên tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất.
   • Thực hành lập bản cam kết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
   • Đăng ký MST cá nhân và tra cứu mã số thuế.
   • Giải đáp các thắc mắc về các tình huống về thuế tại công ty của học viên
   • Buổi 41: Luật thuế TNDN

   • Khái niệm thuế TNDN, Đối tượng chịu thuế TNDN
   • Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN
   • Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
   • Hướng dẫn chuyển lỗ
   • Sự khác nhau giữa kế toán và thuế
   • Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính để nộp ngân sách trong từng trường hợp cụ thể.
   • Buổi 42+43: Hóa đơn, quy định về hóa đơn

   • Loại và hình thức hóa đơn
   • Thủ tục xin đặt in hóa đơn
   • Phát hành hóa đơn của đơn vị kinh doanh
   • Lập hóa đơn: cách thức và từng trường hợp cụ thể
   • Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán ra
   • Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn khi mua vào.
   • Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính
   • Thực hành làm thông báo phát hành hóa đơn
   • Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   • Trả lời các tình huống về hóa đơn tại doanh nghiệp của học viên
   • Buổi 44+45: 10 nhóm sai phạm của hóa đơn tài chính ảnh hướng đến doanh nghiệp.

   • Lập và nhận hóa đơn tài chính như thế nào cho đúng
   • Sai phạm về ủy quyền lập, Ký và đóng dấu trên hóa đơn tài chính
   • Thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn
   • Lập hóa đơn đối với sản phẩm hàng hóa khuyến mãi, cho biếu tặng và tiêu dùng nội bộ
   • Hóa đơn tài chính bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
   • Hủy hóa đơn như thế nào là đúng?
   • Điều chỉnh hóa đơn như nào là đúng? Đối với hóa đơn chưa đưa cho khách và hóa đơn đã đưa cho khách đã kê khai và nộp thuế?
   • Các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn tài chính và chế tài xử phạt
   • Hướng dẫn cách bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán
   • Buổi 46: Sai phạm về Thuế GTGT theo chính sách thuế mới

   • Sai sót khấu trừ thuế trong giao hàng và thanh toán trong từng trường hợp cụ thể
   • Sai sót trong thanh toán không dùng tiền mặt
   • Sai sót về nhầm mức thuế suất đối với hàng hóa mua vào và bán ra.
   • Sai phạm đối với mặt hàng miễn thuế và mặt hàng không chịu thuế
   • Sai phạm của nhóm mặt hàng không biết rõ mức thuế suất
   • Buổi 47: Sai phạm về Thuế TNDN theo chính sách thuế mới

   • Thuế TNDN và định mức sản xuất sản phẩm qua các năm và hiện tại
   • Chi phí vượt định mức và quy định mới nhất
   • Chi phí có điều kiện khống chế
   • Buổi 48: Sai phạm về Thuế TNCN theo chính sách thuế mới

   • Sai phạm trong ký hợp đồng lao động Ngắn hạn và dài hạn và hướng khắc phục
   • Sai sót về chi tiền bồi thường nghỉ việc, chi phí tăng ca, chi phí BH nhân thọ và hướng khắc phục
   • Sai phạm trong chi phúc lợi sai quy định và hướng khắc phục
   • Sai phạm về giảm trừ gia cảnh và hướng khắc phục
   • Sai phạm về việc cấp mã số thuế cho người lao động
   • Sai phạm về hồ sơ quyết toán thuế TNCN và hướng khắc phục

   Buổi 49-50: Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN trên phần mềm HTKK

   • Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK
   • Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK
   • Làm bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả bài kiểm tra và tinh thần học tập của các bạn là căn cứ để Kế toán Kimi Cấp chứng chỉ cho học viên. Nếu các bạn làm bài kiểm tra không đạt yêu cầu các bạn sẽ được học lại miễn phí hoàn toàn.

   Kết thúc Khóa Học:

   • Học viên thành thạo mọi công việc về kế toán Tổng hợp trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành.
   • Học viên đạt trình độ TƯƠNG ĐƯƠNG 02 NĂM KINH NGHIỆM làm kế toán tại doanh nghiệp.
   • Học viên tự tin khi đi phỏng vấn tuyển dụng và làm chủ công việc kế toán, có thể tư vấn cho giám đốc về tình hình Tài chính của doanh nghiệp. Kế toán KIMI hỗ trợ các bạn tìm việc làm miễn phí.
   • Biết cách hoạch định kế hoạch phát triển nghề nghiệp lâu dài.
   • Vào bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu, nếu có vướng mắc gì về chuyên môn, học viên đều có thể tham vấn Công ty thông qua Internet, ĐT hoặc Email.

   IV. Giảng viên:

   • Là Kế toán Trưởng các Doanh nghiệp lớn tại TP HCM
   • Là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm đối với học viên.
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi – Kimi Training được thành lập năm 2009. Hiện nay, Kimi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm dạy kế toán, Kimi cam kết sẽ đem đến cho bạn những kiến thức và tay nghề tốt nhất để trở thành kế toán viên giỏi.

   Mục tiêu của Kimi Training là đào tạo nhân lực có chất lượng cùng với đà phát triển của nền kinh tế đất nước. Để thực hiện mục tiêu đó, Kimi đã và đang không ngừng hoàn thiện hơn nữa môi trường làm việc với các trang thiết bị hiện đại, phương thức làm việc hiệu quả để ngày càng hoàn thiện việc đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai.

   Trung tâm Đào tạo Kế toán KimiKhuôn viên lớp học tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi (Nguồn: ketoankimi)

   Mục tiêu của trung tâm

   • Khẩu hiệu của Kimi: “Cam kết mang đến sự Thành thạo để tiết kiệm thời gian“
   • Mục tiêu ngắn hạn: Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện tại, trung tâm tập trung vào phát triển và thực hiện các chương trình nhằm tạo ra các kế toán viên giỏi.
   • Mục tiêu dài hạn: Trở thành Trung tâm Đào tạo Kế toán hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ Kimi Training – giáo viên kế toán nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm cùng với phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, đáp ứng được sự mong muốn của học viên. Đội ngũ kế toán viên của Kimi Training đã khẳng định được sự thành công của mình trong lĩnh vực..

   Nguồn: ketoankimi

   *Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay