Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi - Khóa học Thực hành lập báo cáo tài chính | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thực hành lập báo cáo tài chính

Học phí 1.500.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

12 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

NỘI DUNG THỰC HÀNH:

HỌC PHẦN 1: Thực hành lập báo cáo tài chính và phần mềm kế toán Excel: (10 buổi)

► Cách tạo và lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

► Cách tạo và lập phần mềm kế toán excel

► Tạo công thức tự động link các sổ sách kế toán.

► Tạo bảng cân đối phát sinh, lên Báo Cáo Tài Chính bằng phần mềm.

► In hệ thống sổ sách, in báo cáo tài chính

HỌC PHẦN 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế (2 buổi)

► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN cuối năm

► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN cuối năm