Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi - Khóa học Thực hành lập báo cáo tài chính | Edu2Review

Khóa học Thực hành lập báo cáo tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

12 buổi

NỘI DUNG THỰC HÀNH:

HỌC PHẦN 1: Thực hành lập báo cáo tài chính và phần mềm kế toán Excel: (10 buổi)

► Cách tạo và lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

► Cách tạo và lập phần mềm kế toán excel

► Tạo công thức tự động link các sổ sách kế toán.

► Tạo bảng cân đối phát sinh, lên Báo Cáo Tài Chính bằng phần mềm.

► In hệ thống sổ sách, in báo cáo tài chính

HỌC PHẦN 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế (2 buổi)

► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN cuối năm

► Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN cuối năm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá