Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Hành chính nhân sự chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Hành chính nhân sự chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Buổi 1+2+3

Nghiệp vụ nhân sự

 • Giới thiệu chung về nghề Hành chính nhân sự.
 • Những kỹ năng cần có.
 • Hướng dẫn xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo.
 • Nghiệp vụ nhân viên tuyển dụng – đào tạo
 • Thực hành nghiệp vụ (tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo nhân sự qua các kênh thông tin, phỏng vấn, đề bạt, kỷ luật, đàm phán lương thưởng,…).

PHẦN 2: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

Buổi 4

Công tác lễ tân, văn thư lưu trữ, quy định trình bày

 • Giới thiệu công tác lễ tân
 • Pháp luật liên quan đến công tác Hành chính
 • Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, các thông báo, biên bản, công văn,… thực hành thực tế và sửa tại chỗ cho học viên.

Buổi 5

Nội quy lao động, ISO

 • Giới thiệu về Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể
 • Quy trình mua, quản lý văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, tài sản cho công ty.

Buổi 6

Công tác hành chính

 • Kỹ thuật trình bày văn bản trên Word.
 • Cách thức tổ chức, phục vụ các sự kiện của Công ty.
 • Các dịch vụ hành chính cơ bản khác.
 • Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác nhân sự, hành chính.
 • Hướng dẫn cách viết CV xin việc, đối thoại với nhà tuyển dụng.

PHẦN 3: HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHUYÊN SÂU

Buổi 7

Hợp đồng lao động

 • Soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Các căn cứ pháp lý đi kèm.

Buổi 8

Thao tác kỹ thuật tính

 • Kỹ thuật sử dụng Excel trong công việc soạn thảo trình bày word trong công tác nhân sự.
 • Thực hành thao tác các hàm trên máy tính cá nhân có sẵn.

Buổi 9

Bảo hiểm xã hội

 • Nghiệp vụ khai báo BHXH hàng tháng.
 • Các chế độ, quyền lợi BHXH đi kèm (ốm đau, thai sản …)

Buổi 10

Thực hành bảo hiểm xã hội

 • Căn cứ pháp lý
 • Giải quyết tình huống thực tế có liên quan tới bảo hiểm xã hội

Buổi 11

Định mức lao động

 • Xây dựng quy chế trả lương, thưởng
 • Định mức lao động.

Buổi 12

Thang lương, bảng lương

 • Xây dựng thang lương, bảng lương.
 • Hình thức trả lương (Thời gian, sản phẩm, khoán)
 • Nghiệp vụ làm lương.
 • Thanh toán lương.

Buổi 13

Các loại thuế liên quan

 • Lập bảng thanh toán tiền lương
 • Các loại thuế có liên quan
 • Tính giảm trừ gia cảnh
 • Các quy định của Nhà nước về lao động

Buổi 14

Lập bảng chấm công

 • Chi tiết về bảng chấm công.
 • Tổng hợp các loại hình chấm công đang phổ biến
 • Lập bảng chấm công.

Buổi 15

Đánh giá nhân sự

 • Các phương pháp đánh giá nhân sự.
 • Xây dựng KPI, KPI rút gọn
 • Ôn tập thanh toán tiền lương, tiền thưởng và BHXH trong tháng cho CNCNV.

Buổi 16

Tổng kết

 • Xử lý các chứng từ thực tế của doanh nghiệp
 • Giải đáp vướng mắc
 • Tổng kết

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá