Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain
   Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   8 khóa học

   Kế toán Tổng hợp Thực hành

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   Buổi 1

   Hóa đơn chứng từ

   • Quy định chung về hóa đơn chứng từ
   • Hướng dẫn và thực hành lập hóa đơn GTGT
   • Những sai sót khi lập hóa đơn GTGT và cách xử lý
   • Hướng dẫn lập, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

   Buổi 2 + 3

   Lệ phí môn bài và thuế Giá trị gia tăng

   • Tổng quan về lệ phí môn bài và thuế GTGT
   • Hướng dẫn cài đặt các ứng dụng kê khai thuế
   • Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài, thuế GTGT.
   • Bổ sung điều chỉnh tờ khai
   • Kê khai, nộp tờ khai lệ phí môn bài, thuế GTGT

   Buổi 4

   Thực hành công việc kế toán tại doanh nghiệp

   • Tìm hiểu quy định về luật kế toán và thuế
   • Hướng dẫn thủ tục ban đầu cho công ty mới thành lập
   • Hướng dẫn công việc kế toán khi nhận việc tại công ty đã có phát sinh
   • Tìm hiểu công việc kế toán hàng tháng, quý, năm

   Buổi 5

   Cài đặt phần mềm kế toán và nhập số dư đầu kỳ

   • Hướng dẫn cài đặt và tạo mới dữ liệu trên phần mềm kế toán
   • Hướng dẫn khai báo danh mục và nhập số dư đầu kỳ
   • Thực hành hạch toán các bút toán đầu kỳ
   • Bài tập nhập số dư đầu kỳ

   Buổi 6

   Kế toán nghiệp vụ mua hàng

   • Hướng dẫn quy trình, bộ chứng từ mua hàng hóa
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua hàng
   • Bài tập nghiệp vụ mua hàng

   Buổi 7

   Kế toán nghiệp vụ Tài sản cố định

   • Hướng dẫn quy trình, bộ chứng từ mua TSCĐ
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua và ghi tăng TSCĐ
   • Bài tập nghiệp vụ mua TSCĐ

   Buổi 8

   Kế toán nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước

   • Phân biệt CCDC, chi phí trả trước, TSCĐ
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ ghi tăng CCDC và chi phí trả trước
   • Bài tập nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước

   Buổi 9

   Kế toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng

   • Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm ứng, thanh toán tạm ứng
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng
   • Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng
   • Bài tập nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng

   Buổi 10

   Kế toán nghiệp vụ chi phí

   • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí
   • Bài tập nghiệp vụ kế toán chi phí

   Buổi 11

   Kế toán nghiệp vụ bán hàng

   • Tổng quan về bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • Bài tập nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ

   Buổi 12

   Kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành

   • Tổng quan về tập hợp chi phí và tính giá thành
   • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành
   • Bài tập nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành

   Buổi 13

   Kế toán nghiệp vụ tiền lương

   • Tổng quan về kế toán tiền lương
   • Hướng dẫn tối ưu chi phí lương, thuế TNCN, bảo hiểm
   • Lập bảng chấm công, tính lương, tính bảo hiểm
   • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương
   • Bài tập nghiệp vụ kế toán tiền lương

   Buổi 14

   Kế toán nghiệp vụ ngân hàng

   • Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
   • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán ngân hàng
   • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán ngân hàng
   • Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng

   Buổi 15 + 16

   Xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính

   • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ
   • Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính
   • Thực hành các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh
   • Thực hành lập và kiểm tra báo cáo tài chính
   • Hướng dẫn tổ chức sắp xếp, lưu trữ chứng từ, in ấn sổ sách kế toán
   • Bài tập nghiệp vụ kế toán cuối kỳ và lập BCTC

   Buổi 17

   Thuế Thu nhập cá nhân

   • Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
   • Thực hành tính thuế thu nhập cá nhân
   • Lập, nộp tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN
   • Lập, nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc
   • Kê khai, nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN
   • Kê khai, nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
   • Bài tập lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

   Buổi 18

   Thuế Thu nhập doanh nghiệp

   • Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
   • Cách xác định chi phí được trừ, không được trừ
   • Hướng dẫn xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
   • Thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
   • Bài tập lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
   • Tổng kết: giải đáp các thắc mắc.
   Tư vấn

   Kế toán Tổng hợp Online

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   BUỔI 1

   Nguyên lý kế toán

   • Giới thiệu tổng quan về kế toán, các nguyên tắc kế toán
   • Phân biệt đối tượng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn vốn
   • Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán
   • Mẹo định khoản kế toán nhanh
   • Các phương pháp tính giá trong kế toán.

   BUỔI 2

   Kế toán tổng hợp thực hành

   • Tìm hiểu công việc của kế toán hàng tháng, quý, năm;
   • cách xây dựng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, thủ tục nộp bảo hiểm lần đầu…
   • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Misa;
   • Hướng dẫn các thao tác ban đầu: tạo dữ liệu nhập số dư ban đầu.

   BUỔI 3

   Kế toán mua hàng

   • Hướng dẫn Quy trình, thủ tục nghiệp vụ mua hàng hóa
   • Cách hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

   BUỔI 4

   Kế toán CCDC, TSCĐ

   • Hướng dẫn các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ,
   • Thao tác với nghiệp vụ tài sản cố định

   BUỔI 5

   Kế toán chi phí

   • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
   • Thực hành nghiệp vụ kế toán chi phí khác

   BUỔI 6

   Giá thành

   • Cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp
   • Thực hành tính giá thành sản phẩm trên phần mềm.

   BUỔI 7

   Kế toán bán hàng

   • các lưu ý khi bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • thực hành nghiệp vụ kế toán bán hàng

   BUỔI 8

   Kế toán tiền lương

   • Hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ kế toán lương
   • Cách tối ưu chi phí lương, thuế TNCN, bảo hiểm,…

   BUỔI 8

   Các nghiệp vụ cuối kỳ và lập BCTC

   • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ,
   • cách xác định kết quả kinh doanh
   • lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
   Tư vấn

   Kế toán thuế chuyên sâu

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   Nghiệp vụ khai báo thuế

   BUỔI 1

   • Quy trình lập BCTC
   • Đối chiếu, xử lý sổ chi tiết các tài khoản kế toán
   • Xử lý số liệu trước khi lên Báo cáo tài chính

   BUỔI 2

   • Nhận định rủi ro thông qua báo cáo tài chính (BCTC)
   • Các thủ thuật gian lận trên BCTC và sự ảnh hưởng đối với người làm BCTC

   BUỔI 3

   • Các công việc mà Kế toán Thuế phải làm tại doanh nghiệp
   • Chi tiết các công việc Kế toán Thuế phải làm đối với doanh nghiệp mới thành lập
   • Các sắc thuế, phí và lệ phí.

   BUỔI 4

   • Chia sẻ phương pháp tìm hiểu, cập nhật Luật Thuế, Kế toán đơn giản, hiệu quả
   • Cách tổ chức, sắp xếp, lưu trữ chứng từ Thuế khoa học
   • Cách xây dựng mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cần thiết của Kế toán Thuế

   BUỔI 5

   • Tìm hiểu kiến thức về Kế toán Thuế GTGT
   • Thực hành kê khai Thuế GTGT theo phần mềm kê khai mới nhất
   • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi xử lý các tình huống liên quan đến Thuế GTGT

   BUỔI 6

   • Chia sẻ các kỹ năng, kiến thức cần thiết khi làm việc với cơ quan Thuế
   • Tối ưu thuế GTGT, quản trị các rủi ro, cách xử lý rủi ro thuế GTGT
   • Các nguyên tắc kê khai thuế GTGT và xử lý các trường hợp kê khai bổ sung

   BUỔI 7

   • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết Kế toán Thuế TNCN
   • Thực hành kê khai Thuế TNCN theo phần mềm kê khai mới nhất
   • Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống về Thuế TNCN: tối ưu, rủi ro, hồ sơ.

   BUỔI 8

   • Xử lý bài toán về BHXH và thuế TNCN theo quy định hiện hành
   • Tối ưu các chi phí cho doanh nghiệp

   BUỔI 9

   • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết Kế toán Thuế TNDN
   • Thực hành kê khai Thuế TNDN theo phần mềm kê khai mới nhất

   BUỔI 10

   • Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống đặc biệt liên quan đến Thuế TNDN ngoài thực tế
   • Hướng dẫn cách tối giản số Thuế TNDN phải nộp
   • Cách tổ chức, kê khai hồ sơ, chứng từ liên quan đến Thuế TNDN
   • Vận dụng các phương pháp quản trị chi phí thuế TNDN

   BUỔI 11

   • Kỹ năng làm việc với cơ quan Thuế về Thuế TNDN
   • Xác định thời điểm cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế
   • Hướng dẫn chuẩn bị các mẫu biểu phục vụ thanh kiểm tra
   • Các kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ quan Thuế

   BUỔI 12

   • Thực hành các loại Thuế khác
   • Ảnh hưởng của Thuế đến BCTC DN
   Tư vấn

   Kế toán cho Quản lý

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   BUỔI 1

   Tổng quan về các loại thuế trong doanh nghiệp

   • Thuế giá trị gia tăng
   • Thuế thu nhập cá nhân
   • Thuế thu nhập doanh nghiệp

   BUỔI 2

   Kinh nghiệm, kỹ năng tối ưu các loại thuế trong doanh nghiệp

   • Tối ưu Thuế giá trị gia tăng
   • Tối ưu Thuế thu nhập cá nhân
   • Tối ưu Thuế thu nhập doanh nghiệp

   BUỔI 3

   • Cấu trúc vốn kinh doanh
   • Quản trị vốn hiệu quả

   BUỔI 4

   • Cân đối tài chính doanh nghiệp
   • Cấu trúc báo cáo tài chính

   BUỔI 5

   • Các chỉ tiêu quan trọng
   • Ý nghĩa trong báo cáo tài chính

   BUỔI 6

   • Các chỉ số tài chính phản ánh sức khỏe tài chính
   • Cách theo dõi thường xuyên

   BUỔI 7

   • Tổ chức hệ thống kế toán tài chính
   • Kế toán quản trị bài bản

   BUỔI 8

   • Lập kế hoạch tài chính kinh doanh
   • Theo dõi và quản lý dòng tiền

   BUỔI 9

   • Quản trị rủi ro tài chính
   • Rủi ro công nợ chủ động
   • Kiểm soát nội bộ về chi phí
   • Chính sách tín dụng.
   Tư vấn

   Kế toán dạy kèm

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   PHẦN 1: NỀN TẢNG KẾ TOÁN
   Buổi 1

   • Tổng quan về kế toán, các nguyên tắc kế toán
   • Phân biệt đối tượng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn vốn

   Buổi 2

   • Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán
   • Mẹo định khoản kế toán
   • Thực hành định khoản nhanh kế toán

   Buổi 3

   • Các phương pháp tính giá trong kế toán
   • Thực hành tính giá các tài sản trong doanh nghiệp

   Buổi 4

   • Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
   • Cách lập báo cáo tài chính đơn giản

   PHẦN 2: KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

   Buổi 5

   • Tìm hiểu công việc của kế toán hàng tháng, quý, năm
   • Việc phải làm khi mới tiếp nhận kế toán tại doanh nghiệp
   • Cách xây dựng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, thủ tục nộp bảo hiểm lần đầu

   Buổi 6

   • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán excel
   • Hướng dẫn các thao tác ban đầu
   • Tạo dữ liệu và nhập số dư đầu kỳ

   Buổi 7+8

   • Hướng dẫn Quy trình, thủ tục nghiệp vụ mua hàng hóa:
   • Cách hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

   Buổi 9+10

   • Hướng dẫn các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ
   • Thao tác với nghiệp vụ tài sản cố định

   Buổi 11+12

   • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
   • Thực hành nghiệp vụ kế toán chi phí khác

   Buổi 13+14

   • Cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp
   • Thực hành tính giá thành sản phẩm trên phần mềm

   Buổi 15+16

   • Các lưu ý khi bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • Thực hành nghiệp vụ kế toán bán hàng

   Buổi 17+18+19

   • Hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ kế toán lương
   • Cách tối ưu chi phí lương
   • Tối ưu thuế TNCN
   • Tối ưu bảo hiểm

   Buổi 20+21

   • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ
   • Cách xác định kết quả kinh doanh

   Buổi 22

   • Lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
   • Phân tích báo cáo tài chính

   Buổi 23+24

   • Hướng dẫn cách tính và kê khai các loại thuế
   • Thực hành lập và nộp qua mạng các tờ khai thuế

   Buổi 25

   • Cách lưu trữ chứng từ kế toán
   • Tổng kết: giải đáp các thắc mắc
   Tư vấn

   Phân tích báo cáo Tài chính

   Phân tích tài chính
   Phân tích tài chính

   PHẦN 1: CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

   Buổi 1

   Cơ sở và phương pháp lập BCTC

   • Tổng quan báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
   • Cơ sở và phương pháp lập BCTC

   Buổi 2

   Ý nghĩa từng chỉ tiêu trong BCTC

   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
   • Bảng cân đối kế toán,
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

   Buổi 3

   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

   • Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Sự thay đổi của các yếu tố trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng.

   Buổi 4

   Bảng cân đối kế toán

   • Phân tích cơ cấu bảng cân đối kế toán
   • Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
   • Phân tích vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động
   • Phân tích chu kỳ vốn lưu động

   PHẦN 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

   Buổi 5

   Mối quan hệ giữa các báo cáo

   • Mối quan hệ giữa các báo cáo trên báo cáo tài chính
   • Mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ
   • Nội dung phân tích lưu chuyển tiền tệ

   Buổi 6

   Các chỉ số tài chính

   • Phân tích hệ số khả năng thanh toán
   • Phân tích hệ số cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu

   Buổi 7

   Các chỉ số tài chính

   • Phân tích hệ số hiệu suất hoạt động
   • Phân tích hệ số khả năng sinh lời
   • Các hệ số liên quan đến giá thị trường

   Buổi 8

   Tổng kết

   • Lưu ý đặc biệt khi phân tích báo cáo tài chính
   • Giải đáp thắc mắc
   • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
   Tư vấn

   Xuất nhập khẩu thực tế

   Xuất nhập khẩu
   Xuất nhập khẩu

   Buổi 1: Giới thiệu tổng quan

   • Giới thiệu các doanh nghiệp /cơ quan /tổ chức; các vị trí công việc trong lĩnh vực XNK mà học viên có thể tham gia ứng tuyển sau khóa học. ·
   • Tìm hiểu mục tiêu sau khóa học của học viên.
   • Tư vấn lựa chọn ngành nghề, vị trí công việc phù hợp.
   • Giới thiệu về Incoterms 2010.

   Buổi 2: Incoterms 2010

   • Phân tích, vận dụng chuyên sâu các điều khoản trong Xuất nhập khẩu và Logistics.
   • Bài tập tình huống theo Incoterms 2010.
   • Các trường hợp phát sinh và cách xử lý theo Incoterms 2010.

   Buổi 3, 4: Hợp đồng ngoại thương

   • Soạn thảo, dịch thuật và đọc hiểu các loại hợp đồng thương mại quốc tế.
   • Phương pháp đàm phán Win-Win để giành phần thắng trên hợp đồng cho cả hai bên, trong từng điều khoản.
   • Thực hành soạn thảo các loại hợp đồng cho một số hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: Thủy sản, Cà phê, Gạo…

   Buổi 5, 6: Tiếng Anh thương mại

   • Giới thiệu các loại thư tín trong Xuất nhập khẩu và Logistics.
   • Phương pháp soạn thảo thư tín hiệu quả. ·
   • Thực hành soạn thảo các loại thư tín quan trọng trong Xuất nhập khẩu và Logistics

   Buổi 7,8,9: Thanh toán quốc tế

   • Các phương thức thanh toán quốc tế.
   • Văn bản pháp lý về thanh toán quốc tế và thực hành thanh toán quốc tế.
   • Thuật ngữ liên quan Xuất nhập khẩu và Logistics.

   Buổi 10,11,12: Phương thức vận chuyển

   • Các phương thức và chi phí vận chuyển, logistics.
   • Quy trình xuất, nhập theo từng phương thức. ·
   • Thực hành tính chi phí cho các hoạt động XNK, Logistics

   Buổi 13: Bảo hiểm hàng hóa

   • Các văn bản quy định về bảo hiểm hàng hóa, phí bảo hiểm, cách mua bảo hiểm.
   • Quy trình và bộ hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường.
   • Xử lý tình huống khiếu nại bảo hiểm của một lô hàng cụ thể.

   Buổi 14: Thực hành lô hàng XNK

   • Phân tích, nhận diện chứng từ xuất khẩu ( Packing List , Commercial Invoice , Bill of Loading…..)
   • Thực hành chứng từ lô hàng Xuất nhập khẩu hàng Air, hàng Sea.
   • Chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu

   Buổi 15: Hướng dẫn về C/O

   • Quy định, các loại C/O, lập bộ hồ sơ xin C/O, khử trùng, kiểm dịch.
   • Hướng dẫn khai C/O trực tuyến, kê khai một số loại Form C/O chủ yếu.
   • Lưu ý và thực hành công việc với C/O của hàng nhập.

   Buổi 16: HS Code, Thuế XNK

   • Cách tra HS code, kiểm tra HS code trên C/O
   • Thuế, biểu thuế và cách tính các loại thuế.
   • Một số hiệp định thương mại quan trọng

   Buổi 17: Tờ khai hải quan điện tử

   • Hướng dẫn truyền tờ khai hàng nhập.
   • Hướng dẫn truyền tờ khai hàng xuất.
   • Thực hành truyền tờ khai trên máy tính.

   Buổi 18,19,20: Tổng kết

   • Hướng dẫn viết CV và trả lời phỏng vấn khi xin việc
   • Tổng kết, Study Tour tại Cảng và Sân bay.
   • Test cuối khóa, trao Chứng nhận XNK
   • Tuyển dụng nhân sự tại lớp học
   Tư vấn

   Hành chính nhân sự chuyên nghiệp

   Hành chính nhân sự
   Hành chính nhân sự

   Buổi 1+2+3

   Nghiệp vụ nhân sự

   • Giới thiệu chung về nghề Hành chính nhân sự.
   • Những kỹ năng cần có.
   • Hướng dẫn xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo.
   • Nghiệp vụ nhân viên tuyển dụng – đào tạo
   • Thực hành nghiệp vụ (tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo nhân sự qua các kênh thông tin, phỏng vấn, đề bạt, kỷ luật, đàm phán lương thưởng,…).

   PHẦN 2: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

   Buổi 4

   Công tác lễ tân, văn thư lưu trữ, quy định trình bày

   • Giới thiệu công tác lễ tân
   • Pháp luật liên quan đến công tác Hành chính
   • Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, các thông báo, biên bản, công văn,… thực hành thực tế và sửa tại chỗ cho học viên.

   Buổi 5

   Nội quy lao động, ISO

   • Giới thiệu về Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể
   • Quy trình mua, quản lý văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, tài sản cho công ty.

   Buổi 6

   Công tác hành chính

   • Kỹ thuật trình bày văn bản trên Word.
   • Cách thức tổ chức, phục vụ các sự kiện của Công ty.
   • Các dịch vụ hành chính cơ bản khác.
   • Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác nhân sự, hành chính.
   • Hướng dẫn cách viết CV xin việc, đối thoại với nhà tuyển dụng.

   PHẦN 3: HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHUYÊN SÂU

   Buổi 7

   Hợp đồng lao động

   • Soạn thảo hợp đồng lao động.
   • Các căn cứ pháp lý đi kèm.

   Buổi 8

   Thao tác kỹ thuật tính

   • Kỹ thuật sử dụng Excel trong công việc soạn thảo trình bày word trong công tác nhân sự.
   • Thực hành thao tác các hàm trên máy tính cá nhân có sẵn.

   Buổi 9

   Bảo hiểm xã hội

   • Nghiệp vụ khai báo BHXH hàng tháng.
   • Các chế độ, quyền lợi BHXH đi kèm (ốm đau, thai sản …)

   Buổi 10

   Thực hành bảo hiểm xã hội

   • Căn cứ pháp lý
   • Giải quyết tình huống thực tế có liên quan tới bảo hiểm xã hội

   Buổi 11

   Định mức lao động

   • Xây dựng quy chế trả lương, thưởng
   • Định mức lao động.

   Buổi 12

   Thang lương, bảng lương

   • Xây dựng thang lương, bảng lương.
   • Hình thức trả lương (Thời gian, sản phẩm, khoán)
   • Nghiệp vụ làm lương.
   • Thanh toán lương.

   Buổi 13

   Các loại thuế liên quan

   • Lập bảng thanh toán tiền lương
   • Các loại thuế có liên quan
   • Tính giảm trừ gia cảnh
   • Các quy định của Nhà nước về lao động

   Buổi 14

   Lập bảng chấm công

   • Chi tiết về bảng chấm công.
   • Tổng hợp các loại hình chấm công đang phổ biến
   • Lập bảng chấm công.

   Buổi 15

   Đánh giá nhân sự

   • Các phương pháp đánh giá nhân sự.
   • Xây dựng KPI, KPI rút gọn
   • Ôn tập thanh toán tiền lương, tiền thưởng và BHXH trong tháng cho CNCNV.

   Buổi 16

   Tổng kết

   • Xử lý các chứng từ thực tế của doanh nghiệp
   • Giải đáp vướng mắc
   • Tổng kết
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   • Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain là cơ sở duy nhất hiện nay hỗ trợ bạn offline vào thứ 7 hàng tuần khi những vướng mắc không gặp trực tiếp sẽ không thể giải quyết được.
   • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính kế toán, có từ 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty tập đoàn lớn. Chương trình đào tạo được thiết kế cẩn thận, chắt lọc đầy đủ nghiệp vụ từ những chứng từ thực tế của doanh nghiệp.
   • Hỗ trợ tư vấn, giải đáp online 24/7 sẽ hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn trong công việc.
   • Cam kết giúp bạn kết nối tuyển dụng và tự tin xin được việc sau khi kết thúc khóa học.

   trung-tam-dao-tao-ke-toan-newtrainNew Train tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong giảng dạy kế toán

   Trung tâm sẽ tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu, kiến thức, kinh nghiệm học viên đã có. Từ đó, trung tâm sẽ đưa ra cho bạn lời khuyên về hình thức học phù hợp, có thể dạy kèm, dạy trên chứng từ của doanh nghiệp học viên mang đến, dạy cấp tốc. Đồng thời, Newtrain cam kết hoàn lại 100% học phí nếu học viên cảm thấy không hài lòng vì bất cứ lý do gì.

   Nguồn: Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay
   ...