Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Kế toán dạy kèm | Edu2Review

Khóa học Kế toán dạy kèm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

PHẦN 1: NỀN TẢNG KẾ TOÁN
Buổi 1

 • Tổng quan về kế toán, các nguyên tắc kế toán
 • Phân biệt đối tượng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn vốn

Buổi 2

 • Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán
 • Mẹo định khoản kế toán
 • Thực hành định khoản nhanh kế toán

Buổi 3

 • Các phương pháp tính giá trong kế toán
 • Thực hành tính giá các tài sản trong doanh nghiệp

Buổi 4

 • Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
 • Cách lập báo cáo tài chính đơn giản

PHẦN 2: KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

Buổi 5

 • Tìm hiểu công việc của kế toán hàng tháng, quý, năm
 • Việc phải làm khi mới tiếp nhận kế toán tại doanh nghiệp
 • Cách xây dựng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, thủ tục nộp bảo hiểm lần đầu

Buổi 6

 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán excel
 • Hướng dẫn các thao tác ban đầu
 • Tạo dữ liệu và nhập số dư đầu kỳ

Buổi 7+8

 • Hướng dẫn Quy trình, thủ tục nghiệp vụ mua hàng hóa:
 • Cách hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

Buổi 9+10

 • Hướng dẫn các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ
 • Thao tác với nghiệp vụ tài sản cố định

Buổi 11+12

 • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
 • Thực hành nghiệp vụ kế toán chi phí khác

Buổi 13+14

 • Cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp
 • Thực hành tính giá thành sản phẩm trên phần mềm

Buổi 15+16

 • Các lưu ý khi bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Thực hành nghiệp vụ kế toán bán hàng

Buổi 17+18+19

 • Hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ kế toán lương
 • Cách tối ưu chi phí lương
 • Tối ưu thuế TNCN
 • Tối ưu bảo hiểm

Buổi 20+21

 • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ
 • Cách xác định kết quả kinh doanh

Buổi 22

 • Lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
 • Phân tích báo cáo tài chính

Buổi 23+24

 • Hướng dẫn cách tính và kê khai các loại thuế
 • Thực hành lập và nộp qua mạng các tờ khai thuế

Buổi 25

 • Cách lưu trữ chứng từ kế toán
 • Tổng kết: giải đáp các thắc mắc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá