Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

BUỔI 1

 • Quy trình lập BCTC
 • Đối chiếu, xử lý sổ chi tiết các tài khoản kế toán
 • Xử lý số liệu trước khi lên Báo cáo tài chính

BUỔI 2

 • Nhận định rủi ro thông qua báo cáo tài chính (BCTC)
 • Các thủ thuật gian lận trên BCTC và sự ảnh hưởng đối với người làm BCTC

BUỔI 3

 • Các công việc mà Kế toán Thuế phải làm tại doanh nghiệp
 • Chi tiết các công việc Kế toán Thuế phải làm đối với doanh nghiệp mới thành lập
 • Các sắc thuế, phí và lệ phí.

BUỔI 4

 • Chia sẻ phương pháp tìm hiểu, cập nhật Luật Thuế, Kế toán đơn giản, hiệu quả
 • Cách tổ chức, sắp xếp, lưu trữ chứng từ Thuế khoa học
 • Cách xây dựng mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cần thiết của Kế toán Thuế

BUỔI 5

 • Tìm hiểu kiến thức về Kế toán Thuế GTGT
 • Thực hành kê khai Thuế GTGT theo phần mềm kê khai mới nhất
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi xử lý các tình huống liên quan đến Thuế GTGT

BUỔI 6

 • Chia sẻ các kỹ năng, kiến thức cần thiết khi làm việc với cơ quan Thuế
 • Tối ưu thuế GTGT, quản trị các rủi ro, cách xử lý rủi ro thuế GTGT
 • Các nguyên tắc kê khai thuế GTGT và xử lý các trường hợp kê khai bổ sung

BUỔI 7

 • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết Kế toán Thuế TNCN
 • Thực hành kê khai Thuế TNCN theo phần mềm kê khai mới nhất
 • Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống về Thuế TNCN: tối ưu, rủi ro, hồ sơ.

BUỔI 8

 • Xử lý bài toán về BHXH và thuế TNCN theo quy định hiện hành
 • Tối ưu các chi phí cho doanh nghiệp

BUỔI 9

 • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết Kế toán Thuế TNDN
 • Thực hành kê khai Thuế TNDN theo phần mềm kê khai mới nhất

BUỔI 10

 • Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống đặc biệt liên quan đến Thuế TNDN ngoài thực tế
 • Hướng dẫn cách tối giản số Thuế TNDN phải nộp
 • Cách tổ chức, kê khai hồ sơ, chứng từ liên quan đến Thuế TNDN
 • Vận dụng các phương pháp quản trị chi phí thuế TNDN

BUỔI 11

 • Kỹ năng làm việc với cơ quan Thuế về Thuế TNDN
 • Xác định thời điểm cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế
 • Hướng dẫn chuẩn bị các mẫu biểu phục vụ thanh kiểm tra
 • Các kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ quan Thuế

BUỔI 12

 • Thực hành các loại Thuế khác
 • Ảnh hưởng của Thuế đến BCTC DN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá