Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Kế toán Tổng hợp Online | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp Online

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

BUỔI 1

Nguyên lý kế toán

 • Giới thiệu tổng quan về kế toán, các nguyên tắc kế toán
 • Phân biệt đối tượng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn vốn
 • Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán
 • Mẹo định khoản kế toán nhanh
 • Các phương pháp tính giá trong kế toán.

BUỔI 2

Kế toán tổng hợp thực hành

 • Tìm hiểu công việc của kế toán hàng tháng, quý, năm;
 • cách xây dựng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, thủ tục nộp bảo hiểm lần đầu…
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Misa;
 • Hướng dẫn các thao tác ban đầu: tạo dữ liệu nhập số dư ban đầu.

BUỔI 3

Kế toán mua hàng

 • Hướng dẫn Quy trình, thủ tục nghiệp vụ mua hàng hóa
 • Cách hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ mua hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

BUỔI 4

Kế toán CCDC, TSCĐ

 • Hướng dẫn các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ,
 • Thao tác với nghiệp vụ tài sản cố định

BUỔI 5

Kế toán chi phí

 • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
 • Thực hành nghiệp vụ kế toán chi phí khác

BUỔI 6

Giá thành

 • Cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp
 • Thực hành tính giá thành sản phẩm trên phần mềm.

BUỔI 7

Kế toán bán hàng

 • các lưu ý khi bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • thực hành nghiệp vụ kế toán bán hàng

BUỔI 8

Kế toán tiền lương

 • Hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ kế toán lương
 • Cách tối ưu chi phí lương, thuế TNCN, bảo hiểm,…

BUỔI 8

Các nghiệp vụ cuối kỳ và lập BCTC

 • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ,
 • cách xác định kết quả kinh doanh
 • lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá