Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Kế toán Tổng hợp Thực hành | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp Thực hành

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1

Hóa đơn chứng từ

 • Quy định chung về hóa đơn chứng từ
 • Hướng dẫn và thực hành lập hóa đơn GTGT
 • Những sai sót khi lập hóa đơn GTGT và cách xử lý
 • Hướng dẫn lập, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Buổi 2 + 3

Lệ phí môn bài và thuế Giá trị gia tăng

 • Tổng quan về lệ phí môn bài và thuế GTGT
 • Hướng dẫn cài đặt các ứng dụng kê khai thuế
 • Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài, thuế GTGT.
 • Bổ sung điều chỉnh tờ khai
 • Kê khai, nộp tờ khai lệ phí môn bài, thuế GTGT

Buổi 4

Thực hành công việc kế toán tại doanh nghiệp

 • Tìm hiểu quy định về luật kế toán và thuế
 • Hướng dẫn thủ tục ban đầu cho công ty mới thành lập
 • Hướng dẫn công việc kế toán khi nhận việc tại công ty đã có phát sinh
 • Tìm hiểu công việc kế toán hàng tháng, quý, năm

Buổi 5

Cài đặt phần mềm kế toán và nhập số dư đầu kỳ

 • Hướng dẫn cài đặt và tạo mới dữ liệu trên phần mềm kế toán
 • Hướng dẫn khai báo danh mục và nhập số dư đầu kỳ
 • Thực hành hạch toán các bút toán đầu kỳ
 • Bài tập nhập số dư đầu kỳ

Buổi 6

Kế toán nghiệp vụ mua hàng

 • Hướng dẫn quy trình, bộ chứng từ mua hàng hóa
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua hàng
 • Bài tập nghiệp vụ mua hàng

Buổi 7

Kế toán nghiệp vụ Tài sản cố định

 • Hướng dẫn quy trình, bộ chứng từ mua TSCĐ
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua và ghi tăng TSCĐ
 • Bài tập nghiệp vụ mua TSCĐ

Buổi 8

Kế toán nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước

 • Phân biệt CCDC, chi phí trả trước, TSCĐ
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ ghi tăng CCDC và chi phí trả trước
 • Bài tập nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước

Buổi 9

Kế toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng

 • Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm ứng, thanh toán tạm ứng
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng
 • Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng
 • Bài tập nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng

Buổi 10

Kế toán nghiệp vụ chi phí

 • Tổng quan về các loại chi phí trong doanh nghiệp
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí
 • Bài tập nghiệp vụ kế toán chi phí

Buổi 11

Kế toán nghiệp vụ bán hàng

 • Tổng quan về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Bài tập nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Buổi 12

Kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành

 • Tổng quan về tập hợp chi phí và tính giá thành
 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành
 • Bài tập nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành

Buổi 13

Kế toán nghiệp vụ tiền lương

 • Tổng quan về kế toán tiền lương
 • Hướng dẫn tối ưu chi phí lương, thuế TNCN, bảo hiểm
 • Lập bảng chấm công, tính lương, tính bảo hiểm
 • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương
 • Bài tập nghiệp vụ kế toán tiền lương

Buổi 14

Kế toán nghiệp vụ ngân hàng

 • Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
 • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán ngân hàng
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán ngân hàng
 • Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Buổi 15 + 16

Xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính

 • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ
 • Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính
 • Thực hành các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh
 • Thực hành lập và kiểm tra báo cáo tài chính
 • Hướng dẫn tổ chức sắp xếp, lưu trữ chứng từ, in ấn sổ sách kế toán
 • Bài tập nghiệp vụ kế toán cuối kỳ và lập BCTC

Buổi 17

Thuế Thu nhập cá nhân

 • Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
 • Thực hành tính thuế thu nhập cá nhân
 • Lập, nộp tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN
 • Lập, nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc
 • Kê khai, nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN
 • Kê khai, nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bài tập lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Buổi 18

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Cách xác định chi phí được trừ, không được trừ
 • Hướng dẫn xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Bài tập lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Tổng kết: giải đáp các thắc mắc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá