Trung tâm Đào tạo Kế toán Nhất Nghệ - Khóa học Báo cáo Tài chính và Quyết toán thuế | Edu2Review

Khóa học Báo cáo Tài chính và Quyết toán thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

2.5 tháng

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính Và Quyết Toán Thuế

Để tránh được các sai phạm (rủi ro) và những tổn thất về kinh tế trong quản lý các sắc thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…) khi quyết toán, đến với Khóa học báo cáo tài chính và quyết toán thuế của Trung tâm đào tạo Kế toán Nhất Nghệ bạn sẽ tránh được những rủi ro ấy. Với các giảng viên là kế toán trưởng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn thuế, thanh kiểm tra quyết toán thuế của các doanh nghiệp sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn để giúp bạn tránh được những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế do vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý thuế nhiều như hiện nay. Đến với khóa học này các bạn học viên sẽ được:
- Truyền đạt những kinh nghiệm làm báo cáo tài chính thành thạo, cách cân đối chi phí hợp lý hợp lệ, kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất!
- Giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của báo cáo tài chính, cơ sở lập báo cáo tài chính
- Tiếp cận với những vấn đề cơ bản ẩn sau những báo cáo, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và nhạy cảm khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính Và Quyết Toán Thuế

- Nội dung học cách làm báo cáo tài chính
+ Mỗi học viên sẽ được thực hành trên một máy tính và được giảng viên trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo theo quy trình nội dung sau:
+ Nhận biết các hóa đơn hợp lý hợp lệ, phân biệt được hóa đơn đúng, hợp lý và hóa đơn khống, phân tích các nghiệp vụ kế toán trước khi thực hiện tạo lập mẫu biểu nhật ký chung và ghi chép ban đầu vào sổ nhật ký chung.
+ Vào bảng kê nhập, xuất sau đó ứng dụng các hàm lên kết để tạo lập tự động ra bảng nhập - xuất - tồn kho hàng hoá và phiếu nhập kho, phiếu xuất kho…
+ Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lỗ/ lãi tháng đó bằng các hàm đơn giản như hàm (sumif, vlookup...)
+ Lên bảng cân đối tài khoản tháng và các loại sổ (sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các hàm liên kết
+ Lên các báo cáo tài chính và in sổ sách (sổ chi tiết, sổ tổng hợp…), phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất.
+ Hướng dẫn thủ thuật cân đối lãi lỗ, chỉ ra những sai sót kế toán hay mắc phải và khi quyết toán cơ quan thuế hay soi các tài khoản nào.
- Nội dung học kỹ năng quyết toán thuế.
+ Bằng các tình huống thực tế của các doanh nghiệp đang xảy ra
+ Phát hiện, phòng ngừa và khắc phục các sai phạm mà các doanh nghiệp đang mắc phải trong quyết toán thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN.
+ Đưa ra các giải pháp quản lý thuế hiệu quả tránh sai phạm bị xử phạt nhiều trong các loại hình doanh nghiệp.
+ Cách giải trình, đối đáp với cơ quan thuế.
+ Giảng viên sẽ tư vấn để các doanh nghiệp quản lý hiệu quả, tránh các thiệt hại đáng tiếc về kinh tế trong những năm tài chính tiếp theo

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Nhất Nghệ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá