Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Kế toán dành cho giám đốc | Edu2Review

Khóa học Kế toán dành cho giám đốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khoá học

Đây là khoá đào tạo đặc biệt được thiết kế nhằm trang bị cho giám đốc doanh nghiệp những kiến thức cơ bản nhất về kế toán, giúp giám đốc có khả năng chỉ đạo công tác tổ chức hạch toán kế toán; xây dựng hệ thống thông tin cung cấp cho việc chỉ đạo điều hành; đọc và phân tích thông tin kế toán phục vụ cho quản trị doanh nghiệp và ra các quyết định kinh doanh.

Nội dung chương trình

Chuyên đề 1: Tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Kế toán doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Phân tích báo cáo tài chính

Chuyên đề 4:Kế toán quản trị và việc ra quyết định của Giám đốc

Chuyên đề 5: Kỹ năng quản lý, Kiểm soát, Tổ chức bộ máy kế toán

Chuyên đề 6: Kỹ năng quản lý Thuế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá