Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT
   Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT
   Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT
   Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   8 khóa học

   Kế toán trưởng doanh nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị, cập nhật về hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, kiểm toán...
   • Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ Kế toán Trưởng trong nền kinh tế quốc dân

   Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng

   Nội dung các chuyên đề và thời gian bồi dưỡng theo qui định tại điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

   Tư vấn

   Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị, cập nhật về hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính...
   • Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ Kế toán Trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

   Chương trình đào tạo

   Nội dung các chuyên đề và thời gian bồi dưỡng theo qui định tại điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

   Tư vấn

   Kế toán tổng hợp

   Kế toán - kiểm toán
   3.5 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   3.5 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng học viên

   Học viên chưa biết kế toán hoặc đã học kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, quyết toán thuế…

   Chương trình đào tạo

   1. Khởi tạo doanh nghiệp trước hoạt động
   2. Nghiệp vụ kế toán
   3. Thực hành kế toán – quyết toán thuế
   Tư vấn

   Kế toán xuất nhập khẩu

   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫

   Đối tượng học viên

   Học viên chưa biết kế toán hoặc đã học kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, quyết toán thuế… của doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu.

   Chương trình đào tạo

   1. Khởi tạo doanh nghiệp trước hoạt động
   2. Nghiệp vụ Thuế và chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu.
   3. Nghiệp vụ kế toán XNK
   Tư vấn

   Kế toán vận tải – dịch vụ du lịch

   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫

   Giới thiệu chung về các loại hình kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải

   • Mô hình kinh doanh vận tải đường bộ.
   • Mô hình kinh doanh vận tải đường biển.
   • Mô hình dịch vụ vận tải (dịch vụ vận chuyển, giao nhận, ủy thác, kê khai hải quan, bốc xếp hỗ trợ vận tải....)

   Chương trình đào tạo

   1. Kế toán các quá trình cơ bản trong vận tải & dịch vụ vận tải
   2. Các loại thuế phải nộp trong hoạt động vận tải & dịch vụ vận tải
   3. Kế toán tổng hợp & lập báo cáo tài chính
   4. Thực tập số liệu tại một doanh nghiệp vận tải
   5. Phòng ngừa các rủi ro trong quyết toán báo cáo tài chính
   Tư vấn

   Kế toán thương mại dịch vụ

   Kế toán - kiểm toán
   3.5 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   3.5 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Đối tượng học viên

   Học viên chưa biết kế toán hoặc đã học kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho doanh nghiệp thương mại – dịch vụ.

   Chương trình đào tạo

   1. Khởi tạo doanh nghiệp trước hoạt động
   2. Nghiệp vụ kế toán
   3. Thực hành kế toán – quyết toán thuế doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
   Tư vấn

   Thực hành ghi sổ & lập báo cáo tài chính

   Nghiệp vụ kế toán
   2 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   2 tháng
   Học phí 1.800.000 ₫

   Đối tượng học viên

   Học viên đã học môn kế toán, chưa có kinh nghiệm thực tế

   Mục tiêu đào tạo

   • Học viên biết phân loại, xử lý các nội dung kinh tế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế theo qui định
   • Hiểu các sắc thuế, phương pháp tính thuế, biết xác định chi phí kế toán và chi phí tính thuế, cân đối lãi lỗ phù hợp.
   Tư vấn

   Kế toán dành cho giám đốc

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.500.000 ₫

   Tổng quan khoá học

   Đây là khoá đào tạo đặc biệt được thiết kế nhằm trang bị cho giám đốc doanh nghiệp những kiến thức cơ bản nhất về kế toán, giúp giám đốc có khả năng chỉ đạo công tác tổ chức hạch toán kế toán; xây dựng hệ thống thông tin cung cấp cho việc chỉ đạo điều hành; đọc và phân tích thông tin kế toán phục vụ cho quản trị doanh nghiệp và ra các quyết định kinh doanh.

   Nội dung chương trình

   Chuyên đề 1: Tài chính doanh nghiệp

   Chuyên đề 2: Kế toán doanh nghiệp

   Chuyên đề 3: Phân tích báo cáo tài chính

   Chuyên đề 4:Kế toán quản trị và việc ra quyết định của Giám đốc

   Chuyên đề 5: Kỹ năng quản lý, Kiểm soát, Tổ chức bộ máy kế toán

   Chuyên đề 6: Kỹ năng quản lý Thuế

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Trung tâm đào tạo kế toán VAT đào tạo kế toán cho mọi đối tượng học viên với phương châm ”Học lý thuyết hiểu bản chất, thực hành nhiều để trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm”. Lý thuyết cơ bản kết hợp với chứng từ và tình huống xảy ra thường xuyên tại các doanh nghiệp.

   Đội ngũ giảng viên

   Các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm đã tham gia trực tiếp biên soạn tài liệu, có học Thạc sĩ, Tiến sĩ của các học viện và trường đại học uy tín.

   Cơ sở vật chất

   Phòng học tiện nghi, có điều hòa, máy chiếu đầy đủ tài liệu để học viên tham khảo.

   Nguồn: Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

   *Thông tin của trung tâm được cập nhật vào 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay