Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Kế toán thương mại dịch vụ | Edu2Review

Khóa học Kế toán thương mại dịch vụ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3.5 tháng

Đối tượng học viên

Học viên chưa biết kế toán hoặc đã học kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho doanh nghiệp thương mại – dịch vụ.

Chương trình đào tạo

  1. Khởi tạo doanh nghiệp trước hoạt động
  2. Nghiệp vụ kế toán
  3. Thực hành kế toán – quyết toán thuế doanh nghiệp thương mại – dịch vụ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá