Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tháng

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị, cập nhật về hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, kiểm toán...
  • Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ Kế toán Trưởng trong nền kinh tế quốc dân

Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng

Nội dung các chuyên đề và thời gian bồi dưỡng theo qui định tại điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá