Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Kế toán vận tải – dịch vụ du lịch | Edu2Review

Khóa học Kế toán vận tải – dịch vụ du lịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tháng

Giới thiệu chung về các loại hình kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải

  • Mô hình kinh doanh vận tải đường bộ.
  • Mô hình kinh doanh vận tải đường biển.
  • Mô hình dịch vụ vận tải (dịch vụ vận chuyển, giao nhận, ủy thác, kê khai hải quan, bốc xếp hỗ trợ vận tải....)

Chương trình đào tạo

  1. Kế toán các quá trình cơ bản trong vận tải & dịch vụ vận tải
  2. Các loại thuế phải nộp trong hoạt động vận tải & dịch vụ vận tải
  3. Kế toán tổng hợp & lập báo cáo tài chính
  4. Thực tập số liệu tại một doanh nghiệp vận tải
  5. Phòng ngừa các rủi ro trong quyết toán báo cáo tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá