Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Kế toán xuất nhập khẩu | Edu2Review

Khóa học Kế toán xuất nhập khẩu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng học viên

Học viên chưa biết kế toán hoặc đã học kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, quyết toán thuế… của doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu.

Chương trình đào tạo

  1. Khởi tạo doanh nghiệp trước hoạt động
  2. Nghiệp vụ Thuế và chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu.
  3. Nghiệp vụ kế toán XNK

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá