Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT - Khóa học Thực hành ghi sổ & lập báo cáo tài chính | Edu2Review

Khóa học Thực hành ghi sổ & lập báo cáo tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng học viên

Học viên đã học môn kế toán, chưa có kinh nghiệm thực tế

Mục tiêu đào tạo

  • Học viên biết phân loại, xử lý các nội dung kinh tế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế theo qui định
  • Hiểu các sắc thuế, phương pháp tính thuế, biết xác định chi phí kế toán và chi phí tính thuế, cân đối lãi lỗ phù hợp.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá