Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm YouCanNow - Khóa học Tổ chức sự kiện | Edu2Review

Khóa học Tổ chức sự kiện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức sự kiện

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham gia

 • Nhân viên phụ trách công việc tổ chức sự kiện và tiếp thị tại các doanh nghiệp.
 • Nhân viên các công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện và dịch vụ tiếp thị.
 • Các nhà quản trị thương hiệu, nhân viên bộ phận truyền thông pr.
 • Sinh viên các chuyên ngành có liên quan đến tổ chức sự kiện.
 • Những người yêu thích tổ chức sự kiện và muốn trở thành chuyên viên event chuyên nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

 • Nắm vững hệ thống kiến thức về tổ chức và quản lý sự kiện.
 • Nắm vững quy trình tổ chức và quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
 • Hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để có thể triển khai, tổ chức các sự kiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung chương trình học

Học phần 1: Khái quát về tổ chức sự kiện

 • Khái niệm sự kiện và tổ chức sự kiện
 • Tiêu chí phân loại sự kiện
 • Tác động của sự kiện
 • Nhân tố thúc đẩy sự ra đời của ngành tổ chức sự kiện
 • Các bộ phận hợp thành công nghệ sự kiện
 • Yêu cầu đối với nhân lực ngành tổ chức sự kiện

Học phần 2: Dự đoán ngân sách sự kiện

 • Khái niệm dự toán ngân sách sự kiện
 • Yêu cầu của dự toán ngân sách
 • Các nhóm chi phí cơ bản trong tổ chức sự kiện
 • Các hình thức lập dự toán ngân sách sự kiện
 • Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện (theo hình thức chi phí cố định, chi phí biến đổi)
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng

Học phần 3: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

 • Khái niệm lập kế hoạch sự kiện
 • Phân loại kế hoạch tổ chức sự kiện
 • Vai trò của kế hoạch trong tổ chức sự kiện
 • Một số yêu cầu cơ bản khi lập kế hoạch tổ chức sự kiện
 • Quy trình chung lập kế hoạch sự kiện
 • Xây dựng chương trình cho sự kiện
 • Kế hoạch về thời gian
 • Hệ thống hóa các hoạt động trong sự kiện

Học phần 4: Chuẩn bị tổ chức sự kiện

 • Thành lập ban tổ chức sự kiện
 • Lập tiến độ tổ chức sự kiện
 • Khái quát các nội dung chuẩn bị
 • Chuẩn bị thủ tục hành chính
 • Chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện
 • Chuẩn bị liên quan đến khách mời
 • Chuẩn bị nhân lực cho sự kiện
 • Chuẩn bị hâu cần cho sự kiện
 • Chuẩn bị các yếu tố cơ bản trong trình diễn sự kiện
 • Những vấn đề chuẩn bị khác
 • Các sự cố trong sự kiện

Học phần 5: Tổ chức điều hanh các hoạt động trong sự kiện

 • Tổ chức khai mạc sự kiện
 • Điều hành diễn biến sự kiện
 • Bế mạc sự kiện
 • Các công việc sau bế mạc

Học phần 6: Truyền thông tích hợp cho sự kiện

 • Khái quát về truyền thông tích hợp cho sự kiện
 • Phối hợp các công cụ truyền thông cho sự kiện
 • Phối hợp các công cụ truyền thông cho sự kiện

Học phần 7: Thực hành tổ chức sựu kiện thực tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm YouCanNow

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá