Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Kế toán Hành chính Sự nghiệp cho các nhà Quản lý | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kế toán Hành chính Sự nghiệp cho các nhà Quản lý

Học phí 1.800.000đ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

8 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Mục tiêu:

Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp cho các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị: Trương học, Bệnh viện và các cơ quan Nhà nước.

Nội dung chương trình:

-Kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán trong đơn vị HCSN.

-Các phương pháp xác định trị giá vật tư, tài sản trong hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN.

-Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị HCSN.

-Đọc và kiểm soát Báo cáo tài chính trong các đơn vị HCSN.

-Chấp hành Thuế đối với các đơn vị HCSN

-Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách

Giảng viên:

Giảng viên là các thầy cô giáo có học vị ThS, TS,…có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.

Phương pháp học:

Nghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, kết hợp tự học ở nhà.