Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Kế toán máy | Edu2Review

Khóa học Kế toán máy

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

10 buổi

Nội dung:

1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy

2.Giới thiệu tổng quan và tổ chức chương trình kế toán trên máy. Vào ra chương trình. Xây dựng danh mục từ điển. Vào số liệu . In báo cáo đầu tháng

3.Kế toán tiền mặt và ngân hàng

4.Quản lý hàng tồn kho A

5.Bán hàng và công nợ phải thu

6.Mua hàng và công nợ phải trả

7.Quản lý hàng tồn kho B

8.Kế toán tổng hợp

9.Kế toán chi phí và giá thành

10.Quản lý tài sản cố định

11.Ôn tập, hỏi đáp

12.Thi

Giảng viên:

Các giảng viên là các thầy cô có trình độ ThS, TS,…có kinh nghiệm thực tiễn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá