Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Quản lý Kinh tế Tài chính | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Quản lý Kinh tế Tài chính

Học phí 7.000.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6.5 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

NỘI DUNG

Phần I: Quản lý tài chính, Kế toán ( học 2,5 đến 3 tháng, cùng với chương trình Kế toán trưởng)

STT Chuyên đề
1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
2 Quản lý tài chính trong doanh nghiệp
3 Thẩm định Các dự án đầu tư
4 Kế toán tài chính trong doanh nghiệp
5 Kế toán quản trị trong doanh nghiệp
6 Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
7 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

Phần II: Quản lý, điều hành đơn vị ( học 2,5 tháng đến 3 tháng cùng với Chương trình Quản trị kinh doanh)

STT Chuyên đề
1 Tổng quan về quản trị, quản lý
2 Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế
3 Kỹ năng mềm trong quản lý ( Kỹ năng lãnh đạo)
4 Quản trị marketing, truyền thông
5 Quản trị nguồn nhân lực
6 Quản trị kinh doanh hiện đại
7 Quản trị Hậu cần (logistics)
8 Quản trị tài chính

Phần III: Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước ( 2 tuần )

STT Chuyên đề
1 Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc.
2 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Học viên kết thúc khóa học: Thi kiểm tra và Viết chuyên đề tốt nghiệp ( 2 tuần)

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên có kiến thức, thực tiễn trong giảng dạy.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.