Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Quản lý Tài chính – Kế toán | Edu2Review

Khóa học Quản lý Tài chính – Kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6.5 tháng

MỤC ĐÍCH

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa được đào tạo về tài chính, kế toán nên gặp rất nhiều khó khăn khi điều hành doanh nghiệp và ra nhiều quyết định sai lầm. Trước thực tiễn trên, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thiết kế Chương trình “Quản lý tài chính- Kế toán” nhằm mục đích để bổ sung kiến thức cho các nhà lãnh đạo.

NỘI DUNG

Các học viên được học các chuyên đề sau:

1.Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

2.Quản lý tài chính trong doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

3.Thẩm định Các dự án đầu tư ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

4.Kiểm toán báo cáo tài chính ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

5.Kế toán quản trị trong doanh nghiệp ( Học với lớp Kế toán Kế toán trưởng) (2 tuần)

6.Kế toán tài chính trong doanh nghiệp ( học cùng lớp Kế toán tổng hợp) (8 tuần)

7.Kế toán hành chính sự nghiệp ( Học lớp Kế toán HCSN) ( 8 tuần )

8.Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính ( Học với lớp ĐTN Kế toán) ( 3 tuần)

9Thi tốt nghiệp hoặc viết bài luận. (2 tuần)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá