Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Chuyên viên Quản lý Chuỗi cung ứng | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Quản lý Chuỗi cung ứng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ logistics

Thời lượng

3.5 tháng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.

– Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu…

– Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.

– Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng.

– Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu.

– Quản lý khai thác dịch vụ Logistics phục vụ cho nhu cầu vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

– Quản trị rủi ro cũng như chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

– Quản trị chiến lược trong chuỗi cung ứng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Đại cương về Logistics và dịch vụ Logistics - Chuỗi cung ứng và Chuỗi giá trị

  1. Đại cương về logistics
  2. Dịch vụ Logistics
  3. Khái quát chung về Quản trị chuỗi cung ứng và Chuỗi giá trị của hàng hóa
  4. Những vấn đề pháp lý về dịch vụ logistics

Module 2: : Quản trị mua hàng trong chuỗi cung ứng (Puchasing and Procurement management in SC)

Module 3: Quản trị dự trữ -tồn kho và kho hàng hiệu quả trong Chuỗi cung ứng (Inventory and Warehouse management in SC)

Module 4: Marketing Logistics và Marketing dịch vụ Logistics - Quản trị dịch vụ khách hàng

Module 5: Quản trị vận tải trong Chuỗi cung ứng (Transportation management in SC)

Module 6: Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng (Risk Management in SC)

Module 7: Quản trị chi phí trong Chuỗi cung ứng & cải thiện tài chính doanh nghiệp

Module 8: Ứng dụng công nghệ thông tin trong SCM - Hệ thống thông tin trong SCM

Module 9: Quản trị chiến lược trong chuỗi cung ứng (Strategy management in SC)

Module 10: Mô phỏng cụ thể về Supply Chain Management của một mặt hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá