Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

2.000.000đ

Định vị bản thân & Chiến lược phát triển sự nghiệp

Trình độ

Phát triển bản thân
Học phí
2.000.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Giúp học viên xác định điểm mạnh, điểm yếu bản thân
 • Định hình tư duy người chiến thắng
 • Thiết lập mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và cụ thể
 • Trở thành ứng cử viên nổi bật giữa đám đông
 • Hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng và chiếm được lợi thế trong phỏng vấn
 • Đưa ra các quyết định nghề nghiệp quan trọng
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Hiểu rõ thành công, thất bại và những thách thức nghề nghiệp.

Nội dung và Cấu trúc chương trình

1/ Self-awareness (Nhận thức bản thân)

 • Strengths and Weaknesses
 • SWOT matrix
 • Your potentials

2/ Winners’ Mindsets (Tư duy người chiến thắng)

 • Winner’s mindset
 • The key to exponential growth

3/ Career purpose and goals setting (Mục đích nghề nghiệp và thiết lập mục tiêu)

 • Exploring career option and your market positioning
 • Career path exploration
 • Proactive career goal settings

4/ Standing out candidates (Nổi bật trong các ứng cử viên)

 • Understand the Mind of Recruiter
 • Job search and Network for Success
 • Focus on the target
 • Build your own profiles
 • Resume Tips

5/ Hacking Job interviews (Hack phỏng vấn việc làm)

 • Telling about yourself
 • The career story bank method
 • NLP Techniques for interviews
 • Self-Confidence

6/ Progress Review and Decision making (Xem xét tiến độ và ra quyết định)

 • Tracking your job search progress
 • Review and say ‘thank you’
 • Choose between offers

7/ Personal braining in interviews (Thương hiệu cá nhân trong phỏng vấn)

 • Personal Styles and Dress Codes
 • Adopt positive Attitudes

8/ Success and Failure (Thành công và thất bại)

 • Never underestimate the value of failures
 • Ready for success
Nhận tư vấn

Chuyên viên XNK – Logistics

Xuất nhập khẩu
34 buổi
7.900.000đ
7.900.000đ

Chuyên viên XNK – Logistics

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

34 buổi
Học phí
7.900.000đ

Chương trình

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC:

1/ Học incoterms 2010 (giải thích kỹ nội dung và những khuyến cáo khi áp dụng trong đàm phán ký kết hợp đồng). và quy trình đầy đủ tổ chức thực hiện 1 hợp đồng ngoại thương

2/ Được chia sẻ những nguyên tắc vàng trong đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài

3/ Được hướng dẫn chi tiết về quy trình thuê tàu cũng như chứng từ quan trọng trong thuê tàu; Giải thích trên chứng từ Booking Note, Voyage Charter party, Bill of Lading cụ thể và CHÚ Ý các trường hợp dễ xảy ra rủi ro,…

4/ Hướng dẫn và giải thích các vấn đề liên quan đến bảo hiểm hàng hóa XNK (hướng dẫn cách mua bảo hiểm sao cho chi phí thấp nhưng vẫn an toàn cho hàng hóa)

5/ Hướng dẫn cách lập bộ hồ sơ hàng hóa để làm thủ tục khai báo hải quan hàng xuất (chi tiết cụ thể trên chứng từ mẫu)

6/ Hướng dẫn khai báo mã hs (rất quan trọng) và cách tính trị giá tính thuế xnk cho hàng hóa. và quy trình

7/ Hướng dẫn cách khai báo hải quan hàng xuất khẩu trên phần mềm ecuss trực tuyến (mỗi người sẽ tự khai thực hành theo hướng dẫn lên máy laptop của mình)

8/ Hướng dẫn làm hồ sơ xin giấy chứng nhận xuất xứ – c/o các loại và hướng dẫn khai báo trên Ecosys (trang web của BCT)

9/ Hướng dẫn cách lập bộ hồ sơ hàng hóa để làm thủ tục khai báo hải quan hàng nhập (chi tiết cụ thể trên chứng từ mẫu)

10/ Hướng dẫn cách khai báo hải quan hàng nhập khẩu trên phần mềm ecuss trực tuyến (mỗi người sẽ tự khai thực hành theo hướng dẫn lên máy của mình)

11/ Hướng dẫn lập bộ chứng từ trong thanh toán LC/TT/DP/DP,… có thực hành và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

12a/ Tham gia các buổi Talkshow free (các CEO và Manager về chia sẻ kinh nghiệm)

12b/ Học viên của TDGROUP sẽ được học 01 ngày (sáng + chiều) về nghiệp vụ giao nhận và chứng từ giao nhận hàng hoá FCL và LCL ngay tại cảng hoặc kho hàng hoặc ICD, … DO CHUYÊN VIÊN GIAO NHẬN TRONG CẢNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ

HOT HOT HOT NEWS DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN NHÉ (từ năm 2018 trở đi)

14/ Học viên sẽ được hướng dẫn khai báo hải quan – ĐỊNH MỨC về Hàng gia công XNK ngay tại Trung tâm TDGroup logistics (chỉ có trên lớp học)

15/ Học viên được học về KỸ NĂNG SALES DỊCH VỤ LOGISTICS và SALES HÀNG HÓA TRONG XNK (Phần này do các CEO, Manager có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn)

16/ Các học viên được hướng dẫn viết CV và Kinh nghiệp phỏng vấn khi đi xin việc tại các công ty Logistics, Forwarding,…

17/ Báo cáo quyết Toán trong Lĩnh vực XNK (Sẽ có sớm trong chương trình đào tạo)

18/ Pháp luật về hải quan (Dành cho những học viên muốn thi chứng chỉ Đại lý Hải quan của TỔNG CỤC HẢI QUAN cấp – Sẽ có sớm trong chương trình)

Nhận tư vấn

Quản trị mua hàng

Nghiệp vụ thu mua
4 buổi
3.500.000đ
3.500.000đ

Quản trị mua hàng

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

4 buổi
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
• Hiểu và giải thích được khái niệm Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng, vai trò của mua hàng trong chuỗi cung ứng Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Mua hàng trong tổ chức, quan hệ của Mua hàng với các hoạt động khác trong Chuỗi Cung ứng;
• Hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình Mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ;
• Tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ Nhà cung cấp;
• Thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng;
• Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận Mua hàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Giới thiệu về Quản trị mua hàng và Chuỗi cung ứng

 1. Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng;
 2. Cấu trúc của Chuỗi Cung ứng;
 3. Các định nghĩa của “Purchasing”;
 4. Tầm quan trọng của Mua hàng;
 5. So sánh Mua hàng và Quản lý nguồn cung cấp;
 6. Vai trò của Mua hàng trong Chuỗi Cung ứng.

Module 2: Tổ chức bộ phận mua hàng

Module 3: Nguồn hàng chiến lược

Module 4: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Nhận tư vấn

Chuyên viên Quản lý Chuỗi cung ứng

Nghiệp vụ logistics
3.5 tháng
26.700.000đ
26.700.000đ

Chuyên viên Quản lý Chuỗi cung ứng

Trình độ

Nghiệp vụ logistics

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí
26.700.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.

– Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu…

– Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.

– Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng.

– Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu.

– Quản lý khai thác dịch vụ Logistics phục vụ cho nhu cầu vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

– Quản trị rủi ro cũng như chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

– Quản trị chiến lược trong chuỗi cung ứng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Đại cương về Logistics và dịch vụ Logistics - Chuỗi cung ứng và Chuỗi giá trị

 1. Đại cương về logistics
 2. Dịch vụ Logistics
 3. Khái quát chung về Quản trị chuỗi cung ứng và Chuỗi giá trị của hàng hóa
 4. Những vấn đề pháp lý về dịch vụ logistics

Module 2: : Quản trị mua hàng trong chuỗi cung ứng (Puchasing and Procurement management in SC)

Module 3: Quản trị dự trữ -tồn kho và kho hàng hiệu quả trong Chuỗi cung ứng (Inventory and Warehouse management in SC)

Module 4: Marketing Logistics và Marketing dịch vụ Logistics - Quản trị dịch vụ khách hàng

Module 5: Quản trị vận tải trong Chuỗi cung ứng (Transportation management in SC)

Module 6: Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng (Risk Management in SC)

Module 7: Quản trị chi phí trong Chuỗi cung ứng & cải thiện tài chính doanh nghiệp

Module 8: Ứng dụng công nghệ thông tin trong SCM - Hệ thống thông tin trong SCM

Module 9: Quản trị chiến lược trong chuỗi cung ứng (Strategy management in SC)

Module 10: Mô phỏng cụ thể về Supply Chain Management của một mặt hàng

Nhận tư vấn
6.500.000đ

Quản trị Mua hàng – Hàng tồn kho – Kho hàng hiệu quả

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

10 buổi
Học phí
6.500.000đ

Chương trình

1/ Hiểu được Logistics là gì? phân biệt được Logistics và chuỗi cung ứng; Chuỗi giá trị khác nhau như thế nào;

2/ Hiểu biết thế nào là Tồn Kho trong Logistics; Vai trò cũng như thế nào là Tồn kho chiến lược; Chính sách Tồn kho trong chuỗi cung ứng; Kiểm soát và giảm thiểu Tồn kho trong chuỗi cung ứng;

3/ Hiểu được Kho hàng là gì? Quản trị kho hàng hiệu quả là như thế nào? Thiết kế, bố trí và giám sát Kho hàng hiệu quả;

4/ Đánh giá KPA, KPI về Kho hàng.

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA HỌC

Nội dung 1: Đại cương về dịch vụ Logistics, Chuỗi cung ứng

1.1 Đại cương về logistics; Dịch vụ Logistics

1.2 Khái quát chung về quản trị chuỗi cung ứng

1.3 Những vấn đề pháp lý về dịch vụ logistics

Nội dung 2: Quản trị dự trữhàng tồn kho quản trị kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng

Phần 1: quản trị tối ưu dự trữtồn kho trong logistics & supply chain

1/ Khái niệm, phân loại, vai trò và tầm quan trọng của hàng tồn kho dự trữ

2/ Nguyên nhân dẫn đến tồn kho, chi phí tồn kho

3/ Các phương thức quản lý hiệu quả về hàng tồn kho dự trữ

4/ Kiểm soát tồn kho:

5/ Một số giải pháp giảm thiểu tồn kho trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp:

6/ Chính sách bán hàng và Tồn kho

Phần 2: Quản trị hiệu quả kho hàng trong logistics & supply chain

1/ Kho hàng trong chuỗi cung ứng

2/ Kho hàng

3/ Phân loại nhà kho kho bãi /kho CFS, kho ngoại quan, kho CD và DC của 3 PL…

4/ Quyết định liên quan tới sự sở hữu kho hàng.

5/ Giám sát Thiết kế kho bãi và bố trí kệ

6/ Bố trí đúng và hiệu quả mặt bằng kho hàng

7/ Quản trị giám sát vận hành hệ thống kho hàng

8/ Các trang thiết bị cơ bản trong kho hàng:

9/ Đánh giá hiệu quả vận hành khai thác kho hàng: KPI và các giải pháp

10/ Đánh giá chất lượng quản lý KPA và KPI

11/ Các nhân tố dẫn đến sai lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách là những nhân tố nào? Phương pháp xử lý?

Nhận tư vấn

C/O – Mã HS – Khai báo HQĐT

Nghiệp vụ hải quan
3 buổi
450.000đ
450.000đ

C/O – Mã HS – Khai báo HQĐT

Trình độ

Nghiệp vụ hải quan

Thời lượng

3 buổi
Học phí
450.000đ

Chương trình

NỘI DUNG:

Buổi 01: CO – Certificate of Original: Những kiến thức tổng quát về C/O như khái niệm, tác dụng, phân loại,…
Buổi 02: Giải đáp những thắc mắc về C/O của học viên,
Buổi 03: Những kiến thức về Mã HS (HS code) của hàng hóa XNK + Giải đáp thắc mắc

Nhận tư vấn

Giao tiếp và Đàm phán Kinh doanh

Thuyết phục & đàm phán
4 buổi
1.390.000đ
1.390.000đ

Giao tiếp và Đàm phán Kinh doanh

Trình độ

Thuyết phục & đàm phán

Thời lượng

4 buổi
Học phí
1.390.000đ

Chương trình

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1/ Khái lược giao tiếp, thương lượng và đàm phán

 • Giao tiếp:

– Khái niệm giao tiếp.

– Các loại hình giao tiếp.

– Giao tiếp với đối tác đến từ nền văn hóa khác (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…)

 • Thương lượng và đàm phán

– Khái niệm thương lượng & đàm phán

– Tính tương đồng và khác biệt giữa 2 khái niệm này và trường hợp sử dụng cụ thể

2/ Khái niệm, các mô hình đàm phán, vị thế đàm phán và sử dụng BATNA để tăng vị thế trong đàm phán kinh doanh quốc tế.

 • Khái niệm về đàm phán kinh doanh và kinh doanh quốc tế
 • Những rào cản trong đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Điều kiện và những nguyên tắc trong đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Các kiểu và mô hình đàm phán kinh doanh quốc tế
 • Lập trường và lợi ích trong đàm phán kinh doanh quốc tế.
 • Vị thế đàm phán, Batna và cách sử dụng Batna trong ĐPKDQT.
 • Đàm phán giá cả và vùng thương lượng mở và cách vận dụng.

3/ Quá trình đàm phán và kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế.

 • Giai đoạn chuẩn bị đàm phán
 • Giai đoạn đàm phán
 • Giai đoạn thực hiện kết quả đàm phán và đánh giá

4/ Một số kỹ năng cần thiết để đàm phán kinh doanh quốc tế hiệu quả.

 • Kỹ năng nghe
 • Kỹ năng nói và trình bày
 • Kỹ năng xử lý xung đột
 • Kỹ năng tổng hợp phân tích và giúp đối phương đi đến kết thúc đàm phán
Nhận tư vấn

Marketing dịch vụ Logistics

Nghiệp vụ marketing
5 buổi
3.800.000đ
3.800.000đ

Marketing dịch vụ Logistics

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

5 buổi
Học phí
3.800.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Qua học phần này học viên hiểu rõ:

-Marketing hiện nay khác với marketing truyền thống như thế nào

-Những thách thức nào doanh nghiệp phải vượt qua để áp dụng hiệu quả hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh của doanh nghiệp trước những biến đổi nhanh chóng về nhu cầu của thị trường và vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn lại.Điều này giúp doanh nghiệp tránh được hiện tượng tồn kho, lỗi mốt, thậm chí không thể tiêu thụ được sản phẩm.

-Thấy rõ sự khác biệt cũng như mối quan hệ giữa marketing logistics và marketing dịch vụ logistics.

-Biết rõ về cấu trúc dịch vụ để thông qua đó thiết kế các dịch vụ phù hợp, có tính cạnh tranh.

-Hiểu rõ mối quan hệ giữa các bên trong giao tiếp dịch vụ nếu được cải thiện tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của dịch vụ và tránh được các tranh chấp không đáng có khi cung cấp dịch vụ.

-Học phần này cũng chỉ ra mối quan hệ giữa các bên công ty mua dịch vụ -ngươì thực hiện giao dịch và chuyển giao dịch vụ -Công ty bán dịch vụ có mối quan hệ như thế nào và cách giải quyết khi một bên tạo áp lực với bên kia, giải quyết tốt mối quan hệ này là nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tất cả các bên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

NỘI DUNG 01: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING

 1. Khái niệm marketing
 2. Nội dung cơ bản của marketing
 3. Nguyên tắc của marketing
 4. Quy trình Marketing

NỘI DUNG 02: MARKETING LOGISTICS

NỘI DUNG 03: MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay