Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Marketing dịch vụ Logistics | Edu2Review

Khóa học Marketing dịch vụ Logistics

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

5 buổi

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Qua học phần này học viên hiểu rõ:

-Marketing hiện nay khác với marketing truyền thống như thế nào

-Những thách thức nào doanh nghiệp phải vượt qua để áp dụng hiệu quả hoạt động marketing nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh của doanh nghiệp trước những biến đổi nhanh chóng về nhu cầu của thị trường và vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn lại.Điều này giúp doanh nghiệp tránh được hiện tượng tồn kho, lỗi mốt, thậm chí không thể tiêu thụ được sản phẩm.

-Thấy rõ sự khác biệt cũng như mối quan hệ giữa marketing logistics và marketing dịch vụ logistics.

-Biết rõ về cấu trúc dịch vụ để thông qua đó thiết kế các dịch vụ phù hợp, có tính cạnh tranh.

-Hiểu rõ mối quan hệ giữa các bên trong giao tiếp dịch vụ nếu được cải thiện tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của dịch vụ và tránh được các tranh chấp không đáng có khi cung cấp dịch vụ.

-Học phần này cũng chỉ ra mối quan hệ giữa các bên công ty mua dịch vụ -ngươì thực hiện giao dịch và chuyển giao dịch vụ -Công ty bán dịch vụ có mối quan hệ như thế nào và cách giải quyết khi một bên tạo áp lực với bên kia, giải quyết tốt mối quan hệ này là nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tất cả các bên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

NỘI DUNG 01: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING

  1. Khái niệm marketing
  2. Nội dung cơ bản của marketing
  3. Nguyên tắc của marketing
  4. Quy trình Marketing

NỘI DUNG 02: MARKETING LOGISTICS

NỘI DUNG 03: MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá