Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Quản trị mua hàng | Edu2Review

Khóa học Quản trị mua hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
• Hiểu và giải thích được khái niệm Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng, vai trò của mua hàng trong chuỗi cung ứng Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Mua hàng trong tổ chức, quan hệ của Mua hàng với các hoạt động khác trong Chuỗi Cung ứng;
• Hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình Mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ;
• Tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ Nhà cung cấp;
• Thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng;
• Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận Mua hàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Giới thiệu về Quản trị mua hàng và Chuỗi cung ứng

  1. Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng;
  2. Cấu trúc của Chuỗi Cung ứng;
  3. Các định nghĩa của “Purchasing”;
  4. Tầm quan trọng của Mua hàng;
  5. So sánh Mua hàng và Quản lý nguồn cung cấp;
  6. Vai trò của Mua hàng trong Chuỗi Cung ứng.

Module 2: Tổ chức bộ phận mua hàng

Module 3: Nguồn hàng chiến lược

Module 4: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá