Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Quản trị Mua hàng – Hàng tồn kho – Kho hàng hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Quản trị Mua hàng – Hàng tồn kho – Kho hàng hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

10 buổi

1/ Hiểu được Logistics là gì? phân biệt được Logistics và chuỗi cung ứng; Chuỗi giá trị khác nhau như thế nào;

2/ Hiểu biết thế nào là Tồn Kho trong Logistics; Vai trò cũng như thế nào là Tồn kho chiến lược; Chính sách Tồn kho trong chuỗi cung ứng; Kiểm soát và giảm thiểu Tồn kho trong chuỗi cung ứng;

3/ Hiểu được Kho hàng là gì? Quản trị kho hàng hiệu quả là như thế nào? Thiết kế, bố trí và giám sát Kho hàng hiệu quả;

4/ Đánh giá KPA, KPI về Kho hàng.

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA HỌC

Nội dung 1: Đại cương về dịch vụ Logistics, Chuỗi cung ứng

1.1 Đại cương về logistics; Dịch vụ Logistics

1.2 Khái quát chung về quản trị chuỗi cung ứng

1.3 Những vấn đề pháp lý về dịch vụ logistics

Nội dung 2: Quản trị dự trữhàng tồn kho quản trị kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng

Phần 1: quản trị tối ưu dự trữtồn kho trong logistics & supply chain

1/ Khái niệm, phân loại, vai trò và tầm quan trọng của hàng tồn kho dự trữ

2/ Nguyên nhân dẫn đến tồn kho, chi phí tồn kho

3/ Các phương thức quản lý hiệu quả về hàng tồn kho dự trữ

4/ Kiểm soát tồn kho:

5/ Một số giải pháp giảm thiểu tồn kho trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp:

6/ Chính sách bán hàng và Tồn kho

Phần 2: Quản trị hiệu quả kho hàng trong logistics & supply chain

1/ Kho hàng trong chuỗi cung ứng

2/ Kho hàng

3/ Phân loại nhà kho kho bãi /kho CFS, kho ngoại quan, kho CD và DC của 3 PL…

4/ Quyết định liên quan tới sự sở hữu kho hàng.

5/ Giám sát Thiết kế kho bãi và bố trí kệ

6/ Bố trí đúng và hiệu quả mặt bằng kho hàng

7/ Quản trị giám sát vận hành hệ thống kho hàng

8/ Các trang thiết bị cơ bản trong kho hàng:

9/ Đánh giá hiệu quả vận hành khai thác kho hàng: KPI và các giải pháp

10/ Đánh giá chất lượng quản lý KPA và KPI

11/ Các nhân tố dẫn đến sai lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách là những nhân tố nào? Phương pháp xử lý?

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá