Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Quản trị Mua hàng – Hàng tồn kho – Kho hàng hiệu quả | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Quản trị Mua hàng – Hàng tồn kho – Kho hàng hiệu quả

Học phí 6.500.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

10 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

1/ Hiểu được Logistics là gì? phân biệt được Logistics và chuỗi cung ứng; Chuỗi giá trị khác nhau như thế nào;

2/ Hiểu biết thế nào là Tồn Kho trong Logistics; Vai trò cũng như thế nào là Tồn kho chiến lược; Chính sách Tồn kho trong chuỗi cung ứng; Kiểm soát và giảm thiểu Tồn kho trong chuỗi cung ứng;

3/ Hiểu được Kho hàng là gì? Quản trị kho hàng hiệu quả là như thế nào? Thiết kế, bố trí và giám sát Kho hàng hiệu quả;

4/ Đánh giá KPA, KPI về Kho hàng.

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA HỌC

Nội dung 1: Đại cương về dịch vụ Logistics, Chuỗi cung ứng

1.1 Đại cương về logistics; Dịch vụ Logistics

1.2 Khái quát chung về quản trị chuỗi cung ứng

1.3 Những vấn đề pháp lý về dịch vụ logistics

Nội dung 2: Quản trị dự trữhàng tồn kho quản trị kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng

Phần 1: quản trị tối ưu dự trữtồn kho trong logistics & supply chain

1/ Khái niệm, phân loại, vai trò và tầm quan trọng của hàng tồn kho dự trữ

2/ Nguyên nhân dẫn đến tồn kho, chi phí tồn kho

3/ Các phương thức quản lý hiệu quả về hàng tồn kho dự trữ

4/ Kiểm soát tồn kho:

5/ Một số giải pháp giảm thiểu tồn kho trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp:

6/ Chính sách bán hàng và Tồn kho

Phần 2: Quản trị hiệu quả kho hàng trong logistics & supply chain

1/ Kho hàng trong chuỗi cung ứng

2/ Kho hàng

3/ Phân loại nhà kho kho bãi /kho CFS, kho ngoại quan, kho CD và DC của 3 PL…

4/ Quyết định liên quan tới sự sở hữu kho hàng.

5/ Giám sát Thiết kế kho bãi và bố trí kệ

6/ Bố trí đúng và hiệu quả mặt bằng kho hàng

7/ Quản trị giám sát vận hành hệ thống kho hàng

8/ Các trang thiết bị cơ bản trong kho hàng:

9/ Đánh giá hiệu quả vận hành khai thác kho hàng: KPI và các giải pháp

10/ Đánh giá chất lượng quản lý KPA và KPI

11/ Các nhân tố dẫn đến sai lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách là những nhân tố nào? Phương pháp xử lý?