Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3.5 tháng

Nội dung khóa học

  • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
  • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
  • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế
  • Quản trị nguồn nhân lực
  • Quản trị marketing, quản trị sản xuất
  • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Chiến lược và chính sách kinh doanh

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá