Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

Nội dung khóa học

  • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
  • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
  • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế
  • Quản trị nguồn nhân lực
  • Quản trị marketing, quản trị sản xuất
  • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Chiến lược và chính sách kinh doanh

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá