Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC | Edu2Review
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở

Nghiệp vụ khác
3 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở

Trình độ

Nghiệp vụ khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.800.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Dựa vào nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, ngữ văn, tin học ứng dụng và các chuyên ngành khác có điều kiện đi dạy ở các trường trung học cơ sở.

Đối tượng học viên

– Học viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành tiếng anh, tin học ứng dụng, văn học hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy tại cơ sở giáo dục THCS và tiểu học

– Học sinh, sinh viên năm cuối của cao đẳng, năm ba, năm cuối của đại học ngành tiếng Anh, tin học ứng dụng, văn học hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy tại cơ sở giáo dục THCS và tiểu học

Nhận tư vấn

Bồi dưỡng kế toán trưởng

Kế toán trưởng
3.5 tháng
3.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
2.800.000đ

Bồi dưỡng kế toán trưởng

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Học viên khi tham gia khóa học sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán
 • Cập nhật những thay đổi trong luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp
 • Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán
 • Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập; phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp, hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính
 • Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán; củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế

Đối tượng tham gia khóa học

– Những người có đủ tiêu chuẩn theo “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…

– Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật kế toán. Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.

Nhận tư vấn

Nghệ thuật thuyết trình ấn tượng

Thuyết trình
30 buổi
1.250.000đ
1.250.000đ

Nghệ thuật thuyết trình ấn tượng

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

30 buổi
Học phí
1.250.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

Thuyết trình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, giúp chúng ta thành công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng...

Thuyết trình vẫn luôn là yếu tố quyết định cho sự thành công. Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong thuyết trình được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

Đối tượng tham gia khóa học

– Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo nghiệp vụ cần thuyết trình trên lớp

– Các cấp quản lý, cán bộ quản lý, giáo viên, nhà đào tạo

– Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp

Nhận tư vấn

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp
470.000đ
470.000đ

Kỹ năng giao tiếp

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp
Học phí
470.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt, tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng.

Giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu quyết định cho sự thành công. Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

Đối tượng tham gia khóa học

– Cán bộ quản lí, giáo viên, nhà đào tạo hướng dẫn, giảng dạy

– Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp

– Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo nghiệp vụ cần thuyết trình trên lớp

Nhận tư vấn

Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Hướng dẫn viên du lịch
2 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có thêm nhiều cơ cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành, trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế;

Bổ sung chứng chỉ cho học viên đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Đối tượng học viên

Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch

Nhận tư vấn

Đấu thầu cơ bản

Thẩm định tài sản
6 buổi
1.000.000đ
1.000.000đ

Đấu thầu cơ bản

Trình độ

Thẩm định tài sản

Thời lượng

6 buổi
Học phí
1.000.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của luật đấu thầu và các quy định có liên quan, đồng thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối tượng tham gia khoá học

Thành viên ban giám đốc, cán bộ Kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, học sinh, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

Nhận tư vấn

Quản lý dự án

Giám sát dự án
6 buổi
1.400.000đ
1.400.000đ

Quản lý dự án

Trình độ

Giám sát dự án

Thời lượng

6 buổi
Học phí
1.400.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ
 • Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu

Đối tượng tham gia khoá học

Thành viên ban giám đốc, cán bộ kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ kế hoạch chuyên gia đấu thầu, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

Nhận tư vấn

Xuất nhập khẩu – hải quan – kinh doanh quốc tế

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
2.5 tháng
3.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
2.800.000đ

Xuất nhập khẩu – hải quan – kinh doanh quốc tế

Trình độ

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Nội dung khóa học

 • Đàm phán giao dịch trong kinh doanh
 • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
 • Thực hành soạn thảo một hợp đồng kinh tế
 • Thư tín thương mại, thủ tục thanh toán và tín dụng quốc tế
 • Cách mở L/C-TTR (điều kiện thương mại quốc tế: FOB-CIF… theo Incoterms mới nhất của phòng thương mại quốc tế)
 • Vận tải và bảo hiểm trong xuất nhập khẩu
 • Thuế Thủ tục hải quan, quan hệ thương mại quốc tế
Nhận tư vấn

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nghiệp vụ kế toán
2.5 tháng
2.000.000đ
1.700.000đ
2.000.000đ
1.700.000đ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.000.000đ
1.700.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức chuyên môn kế toán vào thực tiễn trong doanh nghiệp sản xuất – thương mại – dịch vụ quy mô vừa và nhỏ
 • Trang bị kiến thức thực tế cần thiết để thực hiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Tăng cường khả năng tìm việc làm cho sinh viên khi ra trường; hoặc sinh viên muốn tìm việc làm thêm trong thời gian đang còn học trong các trường đào tạo
 • Hoàn thiện chuyên môn cho kế toán viên đang làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Đối tượng tham gia khóa học

– Sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

– Sinh viên đã tốt nghiệp còn trong thời gian tìm việc làm

– Kế toán viên đang làm việc tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ

– Các học viên chưa qua đào tạo kiến thức về kế toán

Nhận tư vấn

Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh

Quản lý khách hàng
3.5 tháng
3.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
2.800.000đ

Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Nội dung khóa học

 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
 • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị marketing, quản trị sản xuất
 • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
 • Chiến lược và chính sách kinh doanh
Nhận tư vấn

Thư ký – trợ lý giám đốc – quản trị văn phòng

Thư ký - Trợ lý
2.5 tháng
3.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
2.800.000đ

Thư ký – trợ lý giám đốc – quản trị văn phòng

Trình độ

Thư ký - Trợ lý

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

Bất cứ một cứ quan đơn vị nào cũng cần phải có thư ký; thư ký là một nghề mà ai cũng có thể học được và làm được. Nghề thư ký chính là nơi giúp bạn tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng sống và nâng cao nghiệp vụ.

Nội dung khóa học

 • Kỹ năn giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
 • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp, luật tranh chấp hợp đồng kinh tế, luật thương mại)
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản và hợp đồng
 • Quản trị học căn bản
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Nghiệp vụ lễ tân văn phòng
 • Nghiệp vụ thư ký văn phòng
 • Nghệ thuật trang điểm công sở
Nhận tư vấn

Chuyên viên ngân hàng hiện đại

Nghiệp vụ Ngân hàng
2.5 tháng
3.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
2.800.000đ

Chuyên viên ngân hàng hiện đại

Trình độ

Nghiệp vụ Ngân hàng

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.800.000đ

Chương trình

Nội dung khóa học

 • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án đầu tư tín dụng ngân hàng (Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính)
 • Tiền tệ ngân hàng
 • Dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại
 • Marketing ngân hàng hiện đại nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
 • Thị trường chứng khoán thuế trong tín dụng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay