Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC
   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC
   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC
   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   12 khóa học

   Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở

   Nghiệp vụ khác
   3 tháng
   Học phí 2.800.000 ₫
   Nghiệp vụ khác
   3 tháng
   Học phí 2.800.000 ₫

   Giới thiệu khóa học

   Dựa vào nhu cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, ngữ văn, tin học ứng dụng và các chuyên ngành khác có điều kiện đi dạy ở các trường trung học cơ sở.

   Đối tượng học viên

   – Học viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành tiếng anh, tin học ứng dụng, văn học hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy tại cơ sở giáo dục THCS và tiểu học

   – Học sinh, sinh viên năm cuối của cao đẳng, năm ba, năm cuối của đại học ngành tiếng Anh, tin học ứng dụng, văn học hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy tại cơ sở giáo dục THCS và tiểu học

   Tư vấn

   Bồi dưỡng kế toán trưởng

   Kế toán trưởng
   3.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Kế toán trưởng
   3.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Học viên khi tham gia khóa học sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán
   • Cập nhật những thay đổi trong luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp
   • Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán
   • Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập; phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp
   • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp, hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính
   • Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán; củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế

   Đối tượng tham gia khóa học

   – Những người có đủ tiêu chuẩn theo “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

   – Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…

   – Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật kế toán. Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.

   Tư vấn

   Nghệ thuật thuyết trình ấn tượng

   Thuyết trình
   30 buổi
   Học phí 1.250.000 ₫
   Thuyết trình
   30 buổi
   Học phí 1.250.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Thuyết trình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, giúp chúng ta thành công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng...

   Thuyết trình vẫn luôn là yếu tố quyết định cho sự thành công. Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong thuyết trình được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

   Đối tượng tham gia khóa học

   – Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo nghiệp vụ cần thuyết trình trên lớp

   – Các cấp quản lý, cán bộ quản lý, giáo viên, nhà đào tạo

   – Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp

   Tư vấn

   Kỹ năng giao tiếp

   Kỹ năng giao tiếp
   Học phí 470.000 ₫
   Kỹ năng giao tiếp
   Học phí 470.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt, tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng.

   Giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu quyết định cho sự thành công. Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

   Đối tượng tham gia khóa học

   – Cán bộ quản lí, giáo viên, nhà đào tạo hướng dẫn, giảng dạy

   – Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp

   – Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo nghiệp vụ cần thuyết trình trên lớp

   Tư vấn

   Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫
   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng
   Học phí 3.500.000 ₫

   Giới thiệu khóa học

   Nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có thêm nhiều cơ cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành, trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế;

   Bổ sung chứng chỉ cho học viên đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

   Đối tượng học viên

   Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch

   Tư vấn

   Đấu thầu cơ bản

   Thẩm định tài sản
   6 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Thẩm định tài sản
   6 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   Mục tiêu khoá học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

   Mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của luật đấu thầu và các quy định có liên quan, đồng thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

   Đối tượng tham gia khoá học

   Thành viên ban giám đốc, cán bộ Kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, học sinh, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

   Tư vấn

   Quản lý dự án

   Giám sát dự án
   6 buổi
   Học phí 1.400.000 ₫
   Giám sát dự án
   6 buổi
   Học phí 1.400.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ
   • Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu

   Đối tượng tham gia khoá học

   Thành viên ban giám đốc, cán bộ kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ kế hoạch chuyên gia đấu thầu, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

   Tư vấn

   Xuất nhập khẩu – hải quan – kinh doanh quốc tế

   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Nội dung khóa học

   • Đàm phán giao dịch trong kinh doanh
   • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
   • Thực hành soạn thảo một hợp đồng kinh tế
   • Thư tín thương mại, thủ tục thanh toán và tín dụng quốc tế
   • Cách mở L/C-TTR (điều kiện thương mại quốc tế: FOB-CIF… theo Incoterms mới nhất của phòng thương mại quốc tế)
   • Vận tải và bảo hiểm trong xuất nhập khẩu
   • Thuế Thủ tục hải quan, quan hệ thương mại quốc tế
   Tư vấn

   Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

   Nghiệp vụ kế toán
   2.5 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   2.5 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức chuyên môn kế toán vào thực tiễn trong doanh nghiệp sản xuất – thương mại – dịch vụ quy mô vừa và nhỏ
   • Trang bị kiến thức thực tế cần thiết để thực hiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
   • Tăng cường khả năng tìm việc làm cho sinh viên khi ra trường; hoặc sinh viên muốn tìm việc làm thêm trong thời gian đang còn học trong các trường đào tạo
   • Hoàn thiện chuyên môn cho kế toán viên đang làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

   Đối tượng tham gia khóa học

   – Sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

   – Sinh viên đã tốt nghiệp còn trong thời gian tìm việc làm

   – Kế toán viên đang làm việc tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ

   – Các học viên chưa qua đào tạo kiến thức về kế toán

   Tư vấn

   Chuyên viên kinh tế – quản trị kinh doanh

   Quản lý khách hàng
   3.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Quản lý khách hàng
   3.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Nội dung khóa học

   • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
   • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
   • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế
   • Quản trị nguồn nhân lực
   • Quản trị marketing, quản trị sản xuất
   • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
   • Chiến lược và chính sách kinh doanh
   Tư vấn

   Thư ký – trợ lý giám đốc – quản trị văn phòng

   Thư ký - Trợ lý
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Thư ký - Trợ lý
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Bất cứ một cứ quan đơn vị nào cũng cần phải có thư ký; thư ký là một nghề mà ai cũng có thể học được và làm được. Nghề thư ký chính là nơi giúp bạn tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng sống và nâng cao nghiệp vụ.

   Nội dung khóa học

   • Kỹ năn giao tiếp và thương lượng đàm phán trong kinh doanh
   • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp, luật tranh chấp hợp đồng kinh tế, luật thương mại)
   • Kỹ năng soạn thảo văn bản và hợp đồng
   • Quản trị học căn bản
   • Quản trị nguồn nhân lực
   • Nghiệp vụ lễ tân văn phòng
   • Nghiệp vụ thư ký văn phòng
   • Nghệ thuật trang điểm công sở
   Tư vấn

   Chuyên viên ngân hàng hiện đại

   Nghiệp vụ Ngân hàng
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Nghiệp vụ Ngân hàng
   2.5 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫

   Nội dung khóa học

   • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
   • Thẩm định dự án đầu tư tín dụng ngân hàng (Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính)
   • Tiền tệ ngân hàng
   • Dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại
   • Marketing ngân hàng hiện đại nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
   • Thị trường chứng khoán thuế trong tín dụng
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Đôi nét về SPTC

   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục, đào tạo các nghiệp vụ, với đội ngũ cán bộ giảng viên tham gia công tác giảng dạy ở trình độ từ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, dịch vụ, du lịch lữ hành, quản lý giáo dục, sư phạm, xây dựng...

   Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC được thành lập vào tháng 5/2012 trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đào tạo Trí thức Việt được thành lập theo quyết định số 1801262369 ngày 4/5/2012 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp.

   trung-tam-dao-tao-nghiep-vu-ngan-han-sptc Học viên tại SPTC

   Nắm bắt được nhu cầu đổi mới và mong muốn hoàn chỉnh các nghiệp vụ kinh tế hiện nay, SPTC ra đời nhằm mục đích giup nhân viên của các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp nâng cao trình độ, chuyên môn, bổ trợ thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế. Bên cạnh đó, SPTC mong muốn cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết đến các bạn học sinh, sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để nhanh chóng hòa nhập thị trường lao động hiện nay.

   Chứng chỉ nghiệp sẽ được cấp sau mỗi khóa học và có gí trị trên toán quốc, phương châm của SPTC là “Uy tín – Nhiệt tình – Chất Lượng – Hiệu quả” với độ ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác đến từ các trường Đại học từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các công ty lớn...

   Đội ngũ giảng viên

   Là nơi hội tụ cán bộ, giảng viên, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, chuyên viên giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm đến từ các trường Đại học từ Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, doanh nghiệp. Đây chính là cơ hội đặc biệt để các bạn học viên có dịp học tập với đội ngũ thầy, cô giáo, chuyên viên uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy và chuyên môn.

   Nội dung giảng dạy

   Các môn học, được bố trí theo các chuyên đề, trong các chuyên đề là tập hợp các vấn đề mà bạn đang rất quan tâm công việc sắp tới của mình. Vì vậy, SPTC mong muốn sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức rõ ràng nhất, đầy đủ nhất và gọn nhất có thể. Giáo viên giảng dạy theo phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại, ngắn gọn, dễ hiểu, giảng dạy đúng trọng tâm, giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu, và áp dụng vào công việc thực tiễn “Cầm tay chỉ việc”.

   trung-tam-dao-tao-nghiep-vu-ngan-han-sptc Khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch tại SPTC

   Vì sao nên chọn SPTC?

   1. Thỏa mãn nhu cầu học tiết kiệm

   Các khóa học nghiệp vụ, học nghề ngắn hạn không chỉ là thú vui sành điệu, giúp giải quyết thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả, học thêm, bổ trợ thêm, hệ thống lại kiến thức lý thuyết, thực tế đối với các bạn học viên chuyên ngành và không chuyên ngành đang, sẽ đảm nhiệm công tác kế toán mà còn là cơ hội để bạn có được một nghề vững chắc, đảm bảo tương lai với mức thu nhập đáng mơ ước.

   Với mức học phí không quá cao, các khóa học tại SPTC phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên, người đang đảm nhiệm công tác kế toán... Hơn nữa tại các khóa học nghiệp vụ, học nghề, bạn có cơ hội được thực hành nhiều hơn với những giảng viên, cử nhân, thợ lành nghề trong từng lĩnh vực. Kiến thức bạn học được sẽ rất bổ ích dù chỉ trong thời gian ngắn.

   2. Tiết kiệm cho nhà tuyển dụng

   Hàng năm, các doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho việc tuyển dụng và đào tạo lao động. Trong cuộc đua lợi nhuận, các ông chủ phải chi trả quá nhiều khoản kinh phí khác nhau, khiến họ đắn đo khi quyết định có nên cho nhân viên của mình tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hay không dù biết sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc bạn có sẵn chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ, chứng nhận đào tạo nghề sẽ nâng cao cơ hội của mình và cũng tiết kiệm chi phí cho các nhà tuyển dụng.

   3. Giải pháp thăng tiến cho những người đi làm lâu năm

   Theo thống kê, bình quân số lao động trong lĩnh vực dịch vụ tăng lên khoảng một triệu người/năm. Đáng tiếc phần lớn trong số đó thường làm trong một thời gian ngắn sau đó phải chuyển việc hoặc nếu làm lâu dài chỉ có thể đảm nhận vị trí thấp, cơ hội thăng tiến ít chỉ vì không đáp ứng được yêu cầu.

   Nguồn: Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

   *Thông tin trung tâm được cập nhật đến tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay