Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Chuyên viên ngân hàng hiện đại | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên ngân hàng hiện đại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ Ngân hàng

Thời lượng

2.5 tháng

Nội dung khóa học

  • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Thẩm định dự án đầu tư tín dụng ngân hàng (Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính)
  • Tiền tệ ngân hàng
  • Dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại
  • Marketing ngân hàng hiện đại nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
  • Thị trường chứng khoán thuế trong tín dụng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá