Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Đấu thầu cơ bản | Edu2Review

Khóa học Đấu thầu cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thẩm định tài sản

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khoá học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của luật đấu thầu và các quy định có liên quan, đồng thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối tượng tham gia khoá học

Thành viên ban giám đốc, cán bộ Kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, học sinh, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá