Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế | Edu2Review

Khóa học Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

2 tháng

Giới thiệu khóa học

Nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có thêm nhiều cơ cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành, trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế;

Bổ sung chứng chỉ cho học viên đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Đối tượng học viên

Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá