Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Xuất nhập khẩu – hải quan – kinh doanh quốc tế | Edu2Review

Khóa học Xuất nhập khẩu – hải quan – kinh doanh quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Thời lượng

2.5 tháng

Nội dung khóa học

  • Đàm phán giao dịch trong kinh doanh
  • Luật kinh tế (Luật doanh nghiệp & luật tranh chấp hợp đồng kinh tế)
  • Thực hành soạn thảo một hợp đồng kinh tế
  • Thư tín thương mại, thủ tục thanh toán và tín dụng quốc tế
  • Cách mở L/C-TTR (điều kiện thương mại quốc tế: FOB-CIF… theo Incoterms mới nhất của phòng thương mại quốc tế)
  • Vận tải và bảo hiểm trong xuất nhập khẩu
  • Thuế Thủ tục hải quan, quan hệ thương mại quốc tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá