Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng - Khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng | Edu2Review

Khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Mục tiêu:

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng và những người đang công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Đối tượng học:

  • Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán.
  • Cán bộ quản lý, kế toán trưởng, những người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp, cơ quan chưa có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng.
  • Đối với học viên tốt nghiệp Đại học yêu cầu có 02 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán; Học viên tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN yêu cầu có 03 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Nội dung học: gồm 10 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá