Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng
   Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng
   Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng
   Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   6 khóa học

   Chuyên viên nhân sự

   Hành chính nhân sự
   20 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hành chính nhân sự
   20 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các chức năng chủ yếu của hoạt động Quản trị Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
   • Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp và cách thức vượt qua.
   • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc.

   Nội dung khóa học

   SỐ BUỔI MÔN HỌC

   NỘI DUNG

   3 Luật Lao động
   • Khái niệm, vai trò
   • Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động
   • Chế độ, chính sách: thời gian làm việc, nghỉ phép, nghỉ lễ,…
   • Bài tập thực tiễn
   • Thi kết thúc môn học
   1 Bảo hiểm xã hội
   • Khái niệm, vai trò
   • Các loại bảo hiểm phổ biến
   • Chế độ, chính sách: lệ phí bảo hiểm, thời gian tham gia bảo hiểm,…
   • Bài tập thực tiễn
   • Thi kết thúc môn học
   3 Chuyên đề Tiền lương Khái niệm, vai trò

   Các cách tính lương phổ biến: dựa trên thời gian làm việc, sản phẩm, thâm niên,…

   Bài tập thực tiễn

   4. Thi kết thúc môn học

   7 Quản trị nguồn nhân lực 1. Khái niệm, vai trò

   2. Đánh giá và xếp loại nhân viên

   3. Đào tạo và phát triển nhân viên

   4. Xác định nhu cầu và tuyển dụng nhân sự

   5. Bài tập thực tiễn

   6. Thi kết thúc môn học

   2 Văn hóa doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

   2. Giới thiệu, so sánh các văn hóa doanh nghiệp khác nhau trên thế giới
   3. Áp dụng những khía cạnh của văn hóa doanh nghiệp vào thực tế

   4 Nghệ thuật lãnh đạo & xử lý xung đột trong doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

   2. Những yếu tố cần có của nhà lãnh đạo

   3. Xử lý tình huống, xung đột trong doanh nghiệp
   4. Bài tập thực tiễn

   Tư vấn

   Nghiệp vụ sư phạm

   Nghiệp vụ sư phạm
   Nghiệp vụ sư phạm

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham gia

   • Giảng viên các học viên, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ
   • Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
   • Sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

   Nội dung khối kiến thức bắt buộc

   STT

   Nội dung bồi dưỡng

   Số tín chỉ

   Lí thuyết

   Thảo luận, thực hành

   Tự học

   1

   Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

   1

   10

   10

   30

   2

   Tâm lí học dạy học đại học

   1

   10

   10

   30

   3

   Lí luận dạy học đại học

   3

   30

   30

   90

   4

   Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

   2

   15

   30

   60

   5

   Đánh giá trong giáo dục đại học

   2

   15

   30

   60

   6

   Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

   1

   10

   10

   30

   7

   Tâm lí học đại cương

   2

   15

   30

   60

   8

   Giáo dục học đại cương

   3

   30

   30

   90

   Tổng cộng

   15

   135

   180

   450

   Học phí:

   • 2.700.000 đồng/học viên đã tham gia giảng dạy ĐH/CĐ
   • 3.500.000 đồng/học viên chưa tham gia giảng dạy ĐH/CĐ
   Tư vấn

   Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng
   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng

   Tổng quan khóa học

   Nội dung khóa học

   Khi tham gia khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức sau:

   Phần 1: Kiến thức cơ sở

   • Địa lý Việt Nam
   • Lịch sử Việt Nam
   • Văn hóa Việt Nam
   • Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

   Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ

   • Tổng quan du lịch
   • Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam
   • Tâm lý khách du lịch
   • Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
   • Y tế du lịch
   • Lễ tân ngoại giao

   Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

   Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp chứng chỉ“Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế”theo quy định.

   Tư vấn

   Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng
   Hướng dẫn viên du lịch
   2 tháng

   Tổng quan khóa học

   Nội dung khóa học

   Khi tham gia khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức sau:

   Phần 1: Kiến thức cơ sở

   • Địa lý Việt Nam
   • Lịch sử Việt Nam
   • Văn hóa Việt Nam
   • Lịch sử văn minh thế giới
   • Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

   Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ

   • Tổng quan du lịch
   • Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam
   • Tâm lý khách du lịch
   • Giao lưu văn hóa quốc tế
   • Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch quốc tế
   • Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
   • Y tế du lịch
   • Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú
   • Lễ tân ngoại giao

   Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

   Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp chứng chỉ“Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế”theo quy định.

   Tư vấn

   Bồi dưỡng Kế toán trưởng

   Kế toán trưởng
   2 tháng
   Kế toán trưởng
   2 tháng

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu:

   Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng và những người đang công tác trong lĩnh vực có liên quan.

   Đối tượng học:

   • Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán.
   • Cán bộ quản lý, kế toán trưởng, những người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp, cơ quan chưa có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng.
   • Đối với học viên tốt nghiệp Đại học yêu cầu có 02 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán; Học viên tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN yêu cầu có 03 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán.

   Nội dung học: gồm 10 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính

   Tư vấn

   Hành nghề Môi giới Bất động sản

   Nghiệp vụ tư vấn - tài chính
   2 tháng
   Nghiệp vụ tư vấn - tài chính
   2 tháng

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham gia:

   Các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản và các cá nhân khác (có trình độ trung học phổ thông trở lên) có nhu cầu nâng cao kiến thức và thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng.

   Giảng viên và phòng học:

   Giảng viên gồm các Chuyên gia, Tiến sĩ, Thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học Công lập, cũng như tại các Công ty Bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

   Chứng nhận:

   • Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức Hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định. (Chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp có giá trị toàn quốc).
   • Phí cấp chứng nhận: 100.000đ/ Chứng nhận
   • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn và tư vấn miễn phí thủ tục để thi cấp Chứng chỉ Hành nghề Bất động sản của Sở Xây dựng.
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   Năm 2004, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng và tổ chức phi chính phủ quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thực hiện một dự án đào tạo nâng cao năng lực cho các nhân viên công tác xã hội tại Việt Nam, đây chính là tiền thân của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) như hiện nay. Dự án ngày kết thúc vào cuối năm 2008 nhưng SDTC vẫn tiếp tục hoạt động đào tạo nâng cao năng lực theo yêu cầu. Bắt đầu là một phần của một dự án quốc tế, SDTC đã phát triển theo hướng độc lập, tự chủ và mở rộng hoạt động đào tạo.

   trung-tam-dao-tao-phat-trien-xa-hoi-dai-hoc-ton-duc-thangBuổi đào tạo Văn hóa ứng xử công sở, lễ tân của trung tâm tổ chức

   Từ năm 2009, sứ mạng mà SDTC không còn là các lớp đào tạo năng lực riêng cho nhân viên công tác xã hội nữa, mà hướng đến cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và phù hợp trong lĩnh vực huấn luyện, hỗ trợ và tham vấn cho các đối tác liên quan nhằm giúp họ đạt hiệu quả cao trong công việc hiện tại và thăng tiến hơn trong tương lai. Với những kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tích luỹ được, từ đây hoạt động của SDTC đã phát triển một cách độc lập tự chủ về tài chính.

   Bên cạnh đó, SDTC đã bổ sung thêm một số nội dung phù hợp và mở rộng đối tượng học viên là sinh viên và học sinh phổ thông trung học cũng như các khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp từ năm 2008 đến nay.

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   Thông qua các dịch vụ về tập huấn, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện điều tra nghiên cứu kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng/ người hưởng lợi các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm giúp họ cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do và bình đẳng.

   Nguồn: Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng

   *Thông tin trung tâm/ trường được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay